موضوعات = 23. بودجه بندی و مسائل مالی فعالیت های بازاریابی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با هزینه‌های نمایندگی متشکل از شرکت‌های ایرانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 401-416

10.22059/jibm.2014.51380

غلامحسین نیکوکار؛ علی جهان بیک لویی؛ علی فرهادی؛ یاسر علیدادی