کلیدواژه‌ها = بازاریابی رسانه اجتماعی
بازاریابی اینستاگرامی: انتخاب اینفلوئنسر در صنایع غذایی با رویکرد فوکام

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 495-518

10.22059/jibm.2022.338396.4309

میثم شیرخدایی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ علی ادبی فیروزجایی؛ نوید خانجانزاده کاکرودی؛ سهیل نجات