بررسی تأثیر استراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها ‌در شرکت‌های مواد غذایی آستان قدس رضوی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت‌ها را ناگزیر از بکارگیری استراتژی‌هایی جهت رویارویی با این رقابت نموده است. بدون شک بکارگیری این‌گونه استراتژی‌ها نه تنها از تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بسته‌بندی کالاها به عنوان بخشی از محصول شرکت‌ها برخوردار است، بلکه این امر متعاقبا بر عملکرد شرکت‌ها نیز تأثیرگذار است. با توجه به این امر، هدف از این تحقیق پیمایشی، بررسی اثر استراتژی تمایز پورتر بر عملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها بوده است. جهت تحقق این هدف تأثیر متغیر استراتژی تمایز بر عملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی به‌صورت مستقیم (بدون واسطه‌گری بسته‌بندی) و غیرمستقیم (با واسطه‌گری بسته‌بندی) با طرح 4 فرضیه اصلی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از عدم تایید نقش واسطه‌گری متغیر بسته‌بندی در رابطه بین استراتژی تمایز و عملکرد سازمانی بود. این در حالی است که مولفه‌هایی هم‌چون طراحی و رنگ بسته‌بندی رابطه بین استراتژی تمایز و مولفه فروش از عملکرد سازمانی را واسطه‌گری می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Differentiation Strategy of Porter on Organizational Performance Via Goods Packaging in Nutrition Companies of Astan Ghods Razavi

نویسندگان [English]

  • Fariborz Rahimnia Rahimnia
  • Saeed Mortazavi
  • Seyed Moslem Alavi
چکیده [English]

Nowadays with high competition in area of business, companies have to use different strategies in order to face and control this competition. Without doubt not only use of these strategies influences on packaging but also this issue affect on companies’ performance. Hence, aim of this research is to study differentiation strategy of Porter as a competitive strategy on organizational performance via goods packaging. In order to achieve this aim, impact of differentiation strategy on organizational performance directly and indirectly role as a mediator variable was studied with four hypotheses. The analysis of data show that there is no a mediator role of packaging regarding relationship between differentiation strategy and organizational performance. However elements of color and design play a mediator role between differentiation strategy and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Strategies of Porter
  • Differentiation Strategy
  • organizational performance
  • packaging
  • Path analysis