بررسی سبک‎های تصمیم‎گیری مشتریان در خرید محصولات لوازم خانگی (مورد مطالعه: مشتریان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشتۀ مدیریت اجرایی، دانشگاه ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد رشتۀ مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناس ارشد رشتۀ مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هر مشتری یا مصرف­کننده با سبک تصمیم‎گیری مشخصی با بازارهای مختلف در ارتباط است و این سبک­ها در طول زمان کمابیش ثابت باقی می­مانند. این پژوهش با هدف شناسایی سبک­های تصمیم‎گیری مدل اسپرولز و کندال، در بین مشتریان فروشگاه­های لوازم خانگی شهر تهران انجام گرفته است. مدل اسپرولز و کندال با این فرض که مصرف‎کنندگان با استفاده از سبک­های تصمیم‎گیری خاصی اقدام به خرید می­کنند، هشت سبک مختلف را شناسایی کرده که تا کنون در کشورهای زیادی مورد آزمون قرار گرفته‎اند. سؤال اصلی به این صورت مطرح می­شود که سبک­های تصمیم‎گیری خرید براساس مدل اسپرولز و کندال در بین مشتریان فروشگاه­های لوازم خانگی در سطح شهر تهران چیست؟ نمونۀ آماری این پژوهش شامل 350 نفر از اعضای جامعۀ آماری بود که به‎طور تصادفی با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش‎نامۀ حضوری بود. نتیجۀ تجزیه‎وتحلیل داده‎ها بیانگر آن بود که هفت سبک (شش سبک قبلی و یک سبک جدید) در میان خریداران لوازم خانگی در بازار جمهوری شهر تهران شناسایی شد و از این میان، سبک ایده­آل‎خواهی در درجه اهمیت بالاتری نسبت به سایر سبک­ها بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Consumer Decision Making Styles for Home Appliance Store Buyers (Case Study: Tehran’s Customers)

نویسندگان [English]

  • Mohsenin Mohsenin 1
  • Esfidani Esfidani 2
  • Karami Karami 3
  • Khaje Dahaghani Khaje Dahaghani 4
1 MSc. of Executive Business Administration, Tehran University, Iran
2 Assistant Prof. in Marketing, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. of Management Information System, Tehran University, Iran
4 MSc. of Business Management, Tehran University, Iran
چکیده [English]

Each customer or consumer communicates with different markets with a specific decision-making style and these styles approximately remain constant over time. This research is done between Tehran home appliance store customers with the aim of identifying the Sproles and Kendall’s model decision-making styles. Sproles and Kendall’s model has identified eight different decision-making styles, which have been tested in many countries, with the assumption that consumers buy things utilizing special decision-making styles. The main question is “What are the buying decision-making styles between Tehran home appliance store customers, according to Sproles and Kendall’s model?” The statistical sample for this research includes 350 people who were accidentally chosen, using stage random sampling method. The main tool for data collecting in this paper was the verbal questionnaire. The result of research analysis shows that 7 styles (6 former styles and one new style) were identified in home appliance stores of Jomhouri market in Tehran and in comparison with other styles, “seeking for ideal product” style is of the highest importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • Consumer Decision-Making Style
  • Sproles and Kendall’s Model
  • Home Appliances