سخن سردبیر: پژوهشگر و مسئولیت اجتماعی

سخن سردبیر

10.22059/jibm.2019.71306

چکیده

اگر توسعه‎یافتگی را «هماهنگی بین اجزای یک کل» بدانیم، توسعه پژوهش‎های جامعه نیز باید در هماهنگی با رویدادهای کشور و جامعه صورت پذیرد. کشور در اوایل سال با مسئله «سیل» و در دو سال اخیر با مشکلات مرتبط با «تحریم اقتصادی» روبه‎رو بوده است. سؤال این است که پژوهشگران در مقابل این پدیده‎هایی که جامعه با آن درگیر است، چه مسئولیتی دارند؟

عنوان مقاله [English]

Letter from the Editor - in – Chief: Researcher and social responsibility