سخن سردبیر : کرونا و مسئولیت پژوهشگران کسب‎ وکار

سخن سردبیر

10.22059/jibm.2020.75937

چکیده

همه‎گیری پدیده کرونا بر جنبه ‎های متفاوت زندگی فردی و کسب ‎وکارهای ملی و بین‎ المللی تأثیر گذاشته و باعث شده است که سبک زندگی افراد و خانواده‎ها، روابط بین کشورها و البته کسب ‎وکارها تغییر کند. تعطیلی سنت‎هایی مثل سیزده‎ بدر و مراسم مذهبی، تغییر رفتارهای سیاسی دولت‎ها و پیش‌بینی این پدیده به‎عنوان نقطه عطف تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر، نشان از گستردگی این پدیده دارد و باید آماده خلق مفاهیم نوین در ادبیات سیاسی، اجتماعی و بازرگانی دنیا باشیم.

عنوان مقاله [English]

Corona and the responsibility of business researchers