نویسنده = سعیده رسولیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران

دوره 1، شماره 3، 1388

محمد حقیقی؛ عباس منوریان؛ سعید قوام‌پور؛ سعیده رسولیان