کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)
مدل‌سازی هویت برند شرکتی در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 652-678

10.22059/jibm.2019.286128.3590

محمد دانشگر؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش