کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی شبکه‌های بیزین
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده ‌از سیستم فازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

محمد رضا مهرگان؛ حسین صفری؛ عزت اله اصغری‌زاده