کلیدواژه‌ها = خصیصه‌های شخصیتی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 143-302

بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان