کلیدواژه‌ها = سیاست‌‏های توسعه کارآفرینی
ارزیابی پیش برندگی سیاست‌های کلان و خرد توسعه کارآفرینی کشور

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 133-148

سیدمحمد مقیمی؛ غلامرضا طالقانی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری