کلیدواژه‌ها = تجارت الکترونیک
بررسی عوامل مؤثر بر قصد‏ خرید در تجارت الکترونیک

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 207-226

10.22059/jibm.2014.50747

محمد منتظری؛ علیرضا ابراهیمی؛ پرویز احمدی؛ آمنه راهنما


شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی و اولویت‌بندی آن‎ها با استفاده از ANP فازی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 19-54

لعیا الفت؛ فرزانه خسروانی؛ رضا جلالی