بررسی عوامل اثرگذار بر قصد خرید امتیاز (دیدگاه امتیازگیرندگان)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه دلور

چکیده

نقش اعطای حق امتیاز (فرنچایزینگ) در رشد کسب و کار، ایجاد مشاغل و توسعه اقتصادی به طور گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان شناخته شده است. با این حال، تا جایی که می‌دانیم مطالعه‌ای راجع به فعالیت های امتیازی در ایران انجام نشده است که به دلیل نوپایی این فعالیت ها در کشور ما می‌باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه امتیازدهنده- امتیازگیرنده و رفتار خرید امتیازگیرنده در استان تهران با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. یافته‌های مطالعه از اینکه کیفیت سیستم (دربرگیرنده پشتیبانی‌های اولیه، پشتیبانی‌های مستمر و کنترل ها) و محیط (شامل بازاریابی و تبلیغات رسانه‌ای)، عوامل اثرگذار بر مقاصد خرید امتیاز می‌باشند پشتیبانی نمود. با وجود اینکه از مزیت‌های مختلف خرید امتیاز برای امتیازگیرندگان پشتیبانی شد، نیازهای برآورده نشده آنان در مورد جوانب مرتبط با خدمات پشتیبانی و بازاریابی از سوی امتیازدهنده مشهود بود. یافته‌های این مطالعه چارچوبی را برای بهبود رابطه میان امتیازدهندگان و امتیازگیرندگان ایرانی جهت ایجاد شراکتی پایدارتر و همکارانه‌تر فراهم می‌آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Factors Affecting Franchise Purchase Intentions: The Franchisees Perspective

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ahmadpour Daryani 1
  • Soodeh Ahmadian Rad 1
  • Ali Poorani 2
چکیده [English]

The role of franchising for business growth, job creation, and economic development has been widely recognized around the world. To our knowledge, however, no research has been conducted to investigate franchise practices in Iran. The purpose of this study was to investigate franchisor franchisee relationship and franchisees’ buying behavior using structural equation modeling, in Tehran Province. The findings supported that system quality and environment were influential factors for franchise purchase intentions. While, several franchising benefits were supported, unmet needs were evident with respect to franchisor support services and marketing as promised by franchisors. The results of this research provide a framework for improving relationship between the Iranian franchisors and franchisees in order to attain a more sustainable and cooperative partnership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Franchise
  • Franchisee
  • franchising
  • Franchisor
  • Purchase Intentions