بررسی عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تأمین‌کنندگان صنعتی در ایران مورد پژوهی بازار جرثقیل صنعتی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء(س)

2 اقتصادی دانشگاه الزهرا(س

چکیده

در این مقاله عوامل ایجاد‌کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تأمین‌کنندگان صنعتی در بازار ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و با نمونه‌ای از 79 شرکت خریدار جرثقیل صنعتی، طرح مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و با نرم افزار PLSمورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، ویژگی محصول و اعتماد بر رضایت از رابطه اثر مثبت دارند، فرصت طلبی فروشنده و تعارض بر اعتماد اثر منفی دارند، رضایت از رابطه بر تعهد اثر مثبت دارد و تعهد بر تمایل به تداوم رابطه اثر مثبت دارد. با استناد به یافته‌های پژوهش روابط در بازار صنعتی مورد مطالعه در مراحل توسعه رابطه قرار دارد و برای دستیابی به‌مراحل بلند‌مدت و نهایی پیشنهاد می‌شود، تأمین‌کنندگان صنعتی تمرکز خاصی بر ویژگی محصول به منظور حفظ رضایت مشتریان از رابطه داشته باشند و برای بهره‌مندی از سود بلند‌مدت رابطه فقط به حفظ رضایت مشتریان خود اکتفا نکرده، بلکه نسبت به ایجاد تعهد در روابط تلاش کنند تا بتوانند تداوم رابطه با آن‌ها را تضمین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Factors to Create and Maintain Relationship between Industrial Suppliers and Buyers in Iran (A case on Crane Machinery and Industrial Equipment)

نویسندگان [English]

  • Manizheh Hghighi Nasab 1
  • Hadigheh Shariatzadeh 2
چکیده [English]

This article identifies the factors which create and maintain the long term relationship between industrial crane suppliers and their buyers. A random sample of 79 respondents of buying companies was tested by structural equation models with LISREL and PLS. Findings revealed that latent variables like satisfaction, trust, commitment and intention to continue relationship had goodness of fit. The manifest variables like product characteristics and trust were positively related to relationship satisfaction, supplier opportunism and conflict were negatively related to trust, relationship satisfaction is positively related to commitment and commitment is positively related to continue with a relationship. In conclusion, relationships in this market are now at the progressive stage. For final stages, it is recommended to establish commitment in the relationships so that to guarantee relationship norms and stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • Industrial Relationship
  • Loyalty
  • Relationship Satisfaction
  • trust