ممیزی بازاریابی صنعتی مطالعه‌ی موردی مجموعه شرکت‌های قطعه ساز گروه بهمن

نویسندگان

1 موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آشنایی سنجیده و علمی با بازارهای گوناگون و توانمندی‌ها و کاستی‌های هر بنگاه، مستلزم بررسی‌های دوره‌ای و مداوم از عملکرد آن بنگاه است. بدون این بررسی‌ها امکان بهبود در عملکرد یک بنگاه وجود نخواهد شد. ابزار پیاده‌سازی این فرآیند مهم و حساس، ممیزی بازاریابی است که پژوهشی گسترده و همه جانبه در وضعیت کلیه‌ی ارکان و فعالیت‌های بنگاه است. در سایه ممیزی بازاریابی می‌توان فهمید شرکت در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه می‌تواند به سمت تعالی و پیشرفت حرکت نماید. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی وضعیت بازاریابی مجموعه شرکت‌های قطعه‌ساز گروه بهمن صورت پذیرفته است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی است که به‌صورت توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش از نمونه‌گیری قضاوتی استفاده شد که با نظر مدیران ارشد این شرکت‌ها 29 نفر از مدیران و کارشناسان مجموعه شرکت‌های قطعه‌ساز گروه بهمن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه بیانگر آن بود که شرکت‌های قطعه‌ساز گروه بهمن از وضعیت بازاریابی مناسبی برخوردار نیستند و شیوه بازاریابی آن‌ها بیشتر به روش سنتی است تا به‌صورت علمی و سیستماتیک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Marketing Audit In Automobile Part Manufactures Companies of BAHMAN Group

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Masoomzadeh Zavareh 1
  • Vahid Nasehifar 2
چکیده [English]

Measured familiarity with markets and various scientific capabilities and shortcomings of each enterprise, requiring periodic and ongoing studies of its function is the Board. Without these studies, the possibility of improving the performance of a firm will not be there. Tools to implement this important and sensitive process, is marketing audit that is a broad and comprehensive research on the status of all sectors and activities in firm. In the light of Marketing audit, can be understood the company is located in what position and how it can move towards excellence and achievement. This study evaluates the status of Automobile Part Manufactures Companies of Bahman Group. This research is an applied research that is descriptive and survey research. This study use judgement sampling that with senior managers ideas of these companies, 29 managers of these companies were interviewed. Questionnaire data analysis results show that these companies do not have a good marketing condition, and their marketing approach is more traditional rather than scientific and systematic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Marketing
  • Marketing Audit
  • Marketing Environment
  • Marketing Mix
  • marketing strategy