بررسی جایگاه نظام مدیریت پروژه در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‎های پیمانکاری عمومی (مطالعه‎ی موردی شرکت بین‌المللی توسعه و مهندسی پارس)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

عدم اجرا و تحویل به‎موقع پروژه‌های شرکت‎های پیمانکاری عمومی و همچنین عدم سوددهی مناسب در پروژه‌های مهم از جمله پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، باعث شد تا موضوع این مقاله شکل بگیرد. در این مقاله تلاش شده است، روشی عملی و کاربردی جهت تصمیم‌گیری درباره تعیین اهداف استراتژیک و به تبع آن ایجاد برنامه‌ریزی استراتژیک و ارتباط آن با استاندارد مدیریت پروژه مدنظر قرار گیرد. در ادامه روش‌های مناسب تصمیم‌گیری چند شاخصه برای حل مسئله رتبه‌بندی شاخص‌های برنامه‌ریزی استراتژیک معرفی شد که با الگوریتم تاپسیس توانستیم مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین وضعیت را برای تعیین و رتبه‌بندی شاخص‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‎های مذکور انتخاب نماییم. بعد از آن شاخص‌های مذکور را با محدوده‌های نه‌گانه و فرآیندهای پنج‌گانه استاندارد دانش مدیریت پروژه تطبیق داده شد. در مرحله بعد، برای هر کدام از شاخص‌ها در هر محدوده دانش مدیریت پروژه، ساز وکارهای کاربردی و خروجی تعیین شده است. درواقع به کمک این پژوهش، برنامه‌ریزی استراتژیک برمبنای مدیریت پروژه، پیاده‌سازی شد. در طی مراحل پژوهش، این رویکرد را به‌صورت عملی و کاربردی در شرکت پیدکو پیاده‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Position of Project management in strategic Planning of General Contractors' Co's (The case of International Co. of Pars Development and engineering)

نویسندگان [English]

  • Abbas Monavvarian
  • Fatemeh Ghazaeian
چکیده [English]

Delay in implementation and delivery of projects of General contractors working in oil, gas and petrochemical projects, together with their law profits, are the main reasons for writing this paper. It has been tried in t6he article to present an actual and applied method of decision making to determine strategic goals, strategic planning and its relation with the standards of project management. Also, it presents and appropriate method for the use of Multi Attribute Decision Making (MADM) model to rank strategic planning indices. At the first stage, with the help of TOPSIS algorithm, the best indices have been chosen and ranked. Then, the indices have been linked with PMBOK's scopes and processes. Later, for each index, adoptable and practical procedures and clear out comes have been determined. In the process of the research, this approach has been implemented in one of IDRO's general contractors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi attribute decision making (MADM)
  • Project management
  • strategic planning