الزامات، ضرورت‎ها و مکانیزم‎های تجاری‎سازی دانش در دانشکده‎های مدیریت

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امیر کبیر

چکیده

اعتلای صنعتی و اقتصادی هر جامعه‎ای مرهون پژوهش‎های علمی و سازمان یافته آن جامعه است. نقش مهمی که فرآیند تجاری‎سازی در این میان ایفا می‎کند، موضوع اصلی مقاله حاضر است که با بررسی مفاهیم، فرآیندها و مدل‎های تجاری‎سازی دانش در دنیا و با توجه به کارهای مؤثری که در دانشگاه‎های معتبر دنیا رخ داده است، به مکانیزمی قابل استفاده در دانشکده‎های مدیریت دانشگاه‎های مختلف کشور دست یابد. روش پژوهش مورد استفاده، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. روش گردآوری داده‎ها مصاحبه عمیق با استادان دانشکده‎های مدیریت بوده و نمونه‎گیری به روش گلوله برفی انجام شده است. نتایج مصاحبه‎ها در قالب سه مقوله، ضرورت‎ها، موانع و الزامات تجاری‎سازی دانش دسته‎بندی و در پایان نیز، مکانیزم تجاری‎سازی دانش ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements, necessities and mechanisms of knowledge commercializing in Management Schools / Faculties

نویسندگان [English]

  • hakimeh hasangholipour 1
  • Arian Gholipour 1
  • Mahdi Mohammadi ghazimahaleh 2
  • Taher Roshandel Arbatani 1
چکیده [English]

Industrial and economic improvement of each society depends on its organized and conducted researches. In this regard, the significant role of commercializing process is discussed here. The concepts, processes and models of commercialization in great universities are reviewed here. For this, the Grounded Theory is applied, on the collected data. The data are obtained through interviewing with faculty of management departments, and snowball sampling method. They are categorized into three groups: necessities, obstacles and requirements of knowledge commercializing. Eventually a new applicable knowledge commercializing mechanism is proposed for Iranian management Schools/departments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization of knowledge
  • Grounded theory
  • Spin-off
  • technology transfer offices