شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 ایران - تهران

چکیده

رضایت مشتریان از کیفیت خدمات پس از فروش نقش استراتژیک بسیار مهمی در موفقیت و سودآوری شرکت‎ها ایفا می‎کند. به دلیل اهمیت این موضوع همواره این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان میزان رضایت از کیفیت این خدمات را در شرکت‎های مختلف مورد ارزیابی قرار داد. در این راستا برای انجام این پژوهش با مطالعه ادبیات موجود و راهنمایی استادان و استفاده از تجربه‎های خبرگان شرکت، عوامل کیفیت خدمات پس از فروش شرکت (وضعیت ارتباطی شرکت با کاربران، نحوه پاسخ‎گویی تیم پشتیبانی، میزان کارایی عوامل فنی شرکت، سطح عملکرد محصولات شرکت، قابلیت دسترسی به خدمات شرکت) شناسایی شد. در مرحله‎ی بعد برای ارزیابی ارتباط این مؤلفه‌ها با میزان رضایت کاربران از خدمات پس از فروش شرکت، بر مبنای فرضیه‌ها و مدل پژوهش پرسشنامه‌ای تهیه شده است و روایی و پایایی آن به تأیید رسید. نتایج پس از جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحلیل‌های آماری مورد نیاز بیانگر آن است که بین مؤلفه‌های گفته شده با رضایت کاربران از خدمات پس از فروش شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین درانتها پیشنهادهایی برای پژوهش‎های آتی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the items of after sales services quality and Exploring the relationships among these items and customer satisfaction in Informatics Services Corporation

نویسندگان [English]

  • ali Divandari 1
  • Golnaz Torkashvand 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this research is to explore the relationship between after sales service quality and customer satisfaction in Informatics Services Corporation. Based on available literature review and guidance of professors and expert people, after sales service elements were identified, which are Contact, Responsiveness, personnel efficiency, system/product efficiency, system availability, customer satisfaction. To evaluate the relationship between these elements and customer satisfaction, Using quantitative research method including the design and distribution of a questionnaire, empirical data was collected on which statistical analysis has been performed.
The study results show that there is significant relationship between after sales service quality elements and customer satisfaction in Informatics Services Corporation. Finally suggestions for further research based on customer's views and the results of this research, are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • After sales services quality
  • Customer Satisfaction
  • Informatics services corporation