بخش‎بندی و شناسایی ویژگی‎های مشتریان گروه‎های ایران خودرو و سایپا در شهر کرمان

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران

چکیده

دراقتصاد رقابتی و پویای امروز، بازاریابی انبوه دیگر انتخاب کارا و اثربخش از نظر هزینه برای دستیابی به هدف نیست. بخش‎بندی بازار اجازه می‎دهد تا کسانی را که از محصولات و خدمات شما سود می‎برند، شناسایی و تعیین کنید و همزمان، کسانی را که نمی‎توان چشم‎انداز پایدار در نظر گرفت، نیز مشخص کرد.‌در این مقاله به تقسیم بازار و شناسایی ویژگی‎های مشتریان دو گروه تولیدی ایران خودرو و سایپا در شهر کرمان بر اساس عوامل: سطح تحصیلات، سطح درآمد، شغل و هدف از خرید می‎پردازیم و این موضوع را بررسی می‎کنیم که قصد خریدشان تابع کدام‎یک از عوامل (انواع محصول، محیط فروش و ارزش دریافت شده) است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده‎ها متوجه می‎شویم که رضایت و ارزشی که مشتریان از خرید خودروهای ایران خودرو و سایپا کسب می‎کنند، مربوط به امکانات و ویژگی‎های این خودروها نیست، بلکه به دلایل دیگری، مانند عرضه‎ی زیاد خودروهای این دو گروه تولیدی است. تجزیه و تحلیل‎های آماری مورد نیاز با استفاده از نرم‎افزار SPSS و با استفاده از روش‎های آماری آزمون t یک نمونه‎ای و آزمون t دو نمونه‎ای مستقل و همچنین تجزیه و تحلیل ANOVA و جداول متقاطع فراوانی صورت گرفته است. این مقاله به‎این دلیل که به ارزیابی مشتریان این دو گروه تولیدی می‎پردازد، از نوع کاربردی است و می‎تواند مورد استفاده شرکت‎های ایران خودرو و سایپا قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Segmentation and Identifying the Characteristics of Customers of Irankhodro & Saipa Groups in Kerman city

نویسندگان [English]

  • Ali Mollahosseini 1
  • Gholamreza Alimirzaei 2
چکیده [English]

In today dynamic and competitive economics, mass marketing is no more an effective and efficient option with regarding the costs to arrive the goal. With a limited budget of marketing, why you spend your marketing resources for those who probably do not use your products and services? Market segmentation allows you to define those who utilize from your products ad services and in the same time identifies individuals that you can not see them as a sustainable vision.
In this research, we segment the market and identify characteristics of customers of two manufacturing groups namely Irankhodro and Saipa in terms of: level of education, income, job ad the goal of purchasing. We survey this matter that their purchase intent is function of which factors (product relationships, sell environment, and perceived value). After analyzing data, we realize that satisfaction and value that customers perceive from their purchase is not related to equipment and features of this automobiles but probably it is because of another reasons, for example, many number of these automobiles. Required statistical analysis did with SPSS 16 software and by using statistical methods such as "one-sample test", "independent-sample test", "ANOVA". This research is an applicable research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irankhodro & Saipa Groups
  • Perceived value
  • segmentation
  • Segmentation Strategy