تحلیل خوشه‌ای موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی در صنعت خودروسازی (مطالعه‎ی موردی: شرکت ایران خودرو)

نویسندگان

1 دانشگاه پونا، هندوستان

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

صنعت خودرو از صنایع اصلی کشور ما به‎شمار می‌آید که با تولید فزاینده به‎خصوص در سال‌های اخیر، نقش بسزایی را در اقتصاد کشور بازی کرده و می‌کند. با توسعه‌ی ظرفیت‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی داخلی، شاهد شکل‌گیری رقابت نسبی در برخی از بخش-های بازار خودرو در کشور هستیم. از مقولات مهم در امر تولید و فروش در شرایط رقابت، مقوله‌ی بازاریابی است، که علاوه‎بر ضرورت تدوین استراتژی‌های بازاریابی مناسب، نیاز به پیاده‌سازی آن‎ها نیز است. به‎دلیل پیچیدگی و چند بعدی بودن مقوله‌ی پیاده‌سازی و اجرای استراتژی‌های بازاریابی کمتر به این مهم پرداخته شده است. این مقاله به تحلیل خوشه‌ای سلسله‎مراتبی عوامل بازدارنده‌ی اجرای استراتژی‌های بازاریابی می‌پردازد. تحلیل خوشه‌ای سلسله‎مراتبی بر اساس نظرات خبرگان برنامه‌ریزی بازاریابی حاصل از مطالعه‌ی میدانی و طراحی پرسشنامه بیانگر وجود دو خوشه‌‌ی اصلی و خوشه‌های جزیی بیشتر با تفاوت کمتر است. تحلیل نتایج نشان می‌دهد، عامل رهبری ضعیف با تفاوت زیاد از سایر 39 عامل به‎عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده‌ مطرح است. خوشه‌ با عوامل متمایز از دیگران شامل 4 عامل کمبود نیروی انسانی جهت پیاده‌سازی استراتژی‎های بازاریابی؛ محدودیت منابع مالی در مورد پیاده‌سازی استراتژی‌های بازاریابی؛ محدودیت زمانی در مورد پیاده‌سازی استراتژی‌های بازاریابی و عدم دسترسی به اطلاعات در مورد تدوین استراتژی‌های بازاریابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Cluster Analysis of Marketing Strategies Implementation Barriers in the Car Manufacturing Industry (Case study: Iran Khodro Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Seyyed Hashemi 1
  • Amir Reza Mamdoohi 2
چکیده [English]

Car manufacturing industry is considered one of the major national industries, which due to its increasing product, particularly in recent years, has played a crucial role in the economy of the country, and still continues to do so. With the development of manufacturing capacity in the car industry, a relative competition is being witnessed among the manufacturers, which calls for the consideration of the issue of marketing strategy formulation and implementation. Due to the complexity and multi-dimensionality of marketing strategy implementation, little has been done in this field. This paper employs hierarchical cluster analysis for exploration of marketing strategy implementation barriers based on the expert opinions gathered through a questionnaire survey. Results of this study reveal the existence of two main clusters and other sub-clusters. It is concluded that weak leadership, is by far, the most important implementation barrier single-cluster. The other cluster with four distinct barriers includes: 1- lack of human resources, 2- lack of monetary resources, -3 lack of time resources, -4 and lack of access to the required information for implementing marketing strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hierarchical cluster analysis
  • implementation barriers.
  • Marketing strategies