پیش‎بینی مصارف گاز طبیعی کشور در افق برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نقد سیاست‎های مرتبط

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیاست‎گذاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقوله‎ی انرژی در دهه‎های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‎ترین حوزه‎ها در مباحث و گفتمان‎های سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است. وابستگی بیش از حد درآمدهای کشور به منابع نفت و گاز از یک طرف و مقام دومی کشورمان در دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز در دنیا از سوی دیگر مقوله انرژی را به یکی از مهم‎ترین و استراتژیک ترین حوزه‎ها در سیاست‎گذاری کلان کشور و دستیابی به توسعه پایدار تبدیل کرده است. این مقاله به بررسی روند مصرف گاز در کشور در سنوات گذشته پرداخته و سپس رفتار مصرفی گذشته در حوزه‎های مختلف را برای افق برنامه پنجم توسعه پیش‎بینی کرده و آن را با برنامه‎های مصوب وزارت نفت تحلیل می نماید. به‎دلیل اینکه تخصیص گاز از سوی مبادی عرضه و مصرف آن از جانب بخش تقاضا به متغیر‎هایی مانند شرایط جوی و آب و هوایی، امنیت داخلی، قیمت گاز و سایر حامل‎های انرژی، مباحث امنیت بین‎المللی و. .. وابستگی شدیدی دارد؛ بنابراین، برای درک بهتر این رفتار، داده‎ها به‎صورت ماهانه گردآوری و تحلیل شده‎اند. نتایج به‎دست آمده با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 نشان می‎دهد، شرایط آب و هوایی در مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی بسیار تأثیرگذار بوده و رفتار مصرف بخش نیروگاهی و بخش خانگی مکمل یکدیگر ولی در دو بازه زمانی مقابل هم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gas Consumptions Forecasting in 5th Economic, Social& Political Development Plan Horizon

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyed Javadien 1
  • mohammadali shahhoseini 2
  • SeyedVahid Hosseinipour 3
چکیده [English]

In recent decades energy sector has been most important division in sociopolitical national and international dialogs. Policy making in energy sector in Iran is a strategic subject because of independency of our national revenue to oil & gas export in one way and huge oil & gas reservoirs in Iran (137 billion barrel in oil and 28.3 million cubic meter in gas) in other hand. This paper investigates the gas consumption in home/business, power plant, industry, injection to reservoirs and export sector at the past years and then forecast it in any sectors.gas allocation affected by some variables such as weather, national stability, gas price and so on. Data gathered and analyzed monthly by EVIEW6 software. Results shown that gas consumption in any section affected by home/business consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocation
  • Energy Policy Making
  • Forecast
  • Gas consumption
  • Injection to Reservoirs.
  • Supply Stability