طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری (مورد مطالعه: بانک قوامین)

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ایران

2 استادیار وعضوهیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ایران

چکیده

موضوع ارزیابی عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحب‏نظران دانش مدیریت معتقدند: «آنچه را که نتوان اندازه‏گیری نمود، نمی‏توان مدیریت کرد» امروزه مدیران بانک‏ها جهت برنامه‌ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه‏گیری و ارزیابی عملکرد شعب دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند. بنابراین، بانک‏ها، به‏خصوص بانک‏های دولتی که ازنظرساختاری حجیم هستند و بعضاً مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است، ارتقاءحتی یک درصد در برنامه های بهبودشان،کمک شایان توجهی به امرخدمات رسانی به مردم و هم مدیریت بانک می‏نماید. بانک قوامین نیز در این راستا همواره سعی در پایش عملکرد خود داشته اما تاکنون فاقد یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر پژوهش‏های انجام شده بوده است. در این مقاله قصد بر آن است تا مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد بانک قوامین ارایه شود و پس از تأیید مدل به ارزیابی عملکرد شعب شهر تهران پرداخته شود. این مدل در سه بعد ارایه شده است اما در نهایت دو بعد آن مورد تأیید قرار گرفت. از مهم‏ترین جنبه‌های نوآوری این مقاله، توجه به بعد رضایت مشتری و کارکنان همراه با شاخص‏هایی است که به نوعی کمتر در صنعت بانکداری کشوراستفاده شده است و به آن‏ها توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern Design and Performance Evaluation of Branches of Banks and Financial Institutions (Case Study: Bank Qvamyn)

نویسندگان [English]

  • SeyyedMorteza Salehi 1
  • Golamhosseien Nikokar 2
  • Aboulfazl Mohammadi 2
  • GolamhosseeienTaghi nataj 2
چکیده [English]

Evaluation in organizations has been important to the extent that knowledge management experts say: "what cannot be measured, cannot be managed" bank managers today for planning and administrative needs as its branches Making and performance assessment are the branches so they can compare their branches and of their strengths and weaknesses to be aware.So, the banks, specially state banks that are structurally massive flow of funds and sometimes the responsibility of their responsibility is the administration, promotion, even one percent improvement in their programs, assistance to the remarkable service to the people Bank management and offersQvamyn banks in this regard, always try to monitor their performance, but have so far lacked a performance evaluation model based research has been done.This article is intended to model its comprehensive database to evaluate the performance Qvamyn be given after verification model to assess the performance of branches in Tehran to be paid. This model is presented in three dimensions but ultimately it was approved in two dimensions.The most important aspects of innovation in this article, after considering customer satisfaction and staff with some components that somehow lower in the banking industry and the country has been used it has been noted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Performance Assessment Techniques.
  • Performance Evaluation
  • Performance Evaluation Models