بررسی وضعیت استفاده از بازاریابی رابطهای برای ارتباط با مشتری در صنعت هتلداری( مطالعه‌ی موردی: هتل پرشین پالاس)

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازاریابی بین‌الملل، دانشگاه تهران، ایران و دکترای اقتصاد از دانشگاهMAUP، کیف اکراین

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

بازاریابی رابطه‌ای یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر مطرح شده و هدف آن افزایش ارتباط صنعت با مشتریان برای درک خواست‌ها و نیازهای آنان است تا با عرضه محصولات و خدمات براساس آن نیازها حداکثر ارزش را برای مشتریان و برای بنگاه‌ها ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت استفاده از بازاریابی رابطه‌ای در هتل‌های ایرانی، با مطالعه‌ی موردی هتل پرشین پالاس در شهر کی‌یف کشور اوکراین بر نحوه اجرای این نوع بازاریابی برای ارتباط با مشتریان تمرکز کرده است. روش انجام این پژوهش شامل دو فاز اساسی است. در فاز اول با برگزاری مصاحبه‌های ساختار نیافته با مدیران، راهبردهای هتل در زمینه ایجاد ارتباط با مشتریان شناسایی و در فاز دوم با استفاده از پرسشنامه میزان رضایت مشتریان از خدمات هتل اندازه‌گیری شد. در نتیجه این پژوهش این نتیجه به‌دست آمد که مدیران این هتل به‌دلیل عدم تخصص در بازاریابی از به‌کارگیری راهبردهای بازاریابی رابطه‌ای بی‌اطلاع هستند و نظام مدیریت روابط با مشتری آن‌ها به شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین انجام می‌شود. همچنین عدم بخش‌بندی مشتریان به نحوی که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروه‌های جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. این ضعف ارتباطی همچنین سبب ناکارآمدی در تبلیغات شده و نتوانسته است تصویری مناسب برای گروه‌های بالقوه دیگر همچون گردشگران تفریحی ایجاد کند. علاوه‌بر این‌ها هتل سنجه‌ای برای اندازه‌گیری تأثیرگذاری راهبردهای خود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Implementing Relational Marketing for Costumer relationship in Hospitality Industry) Case Study: of Persian Palace hotel (

نویسندگان [English]

  • ABBAS Ahmadi 1
  • Mohammad Yahyazadeh far 2
چکیده [English]

Relational Marketing (RM) is one of the recent concepts in marketing field and aims to increase relationship between industry and consumers to introducing their needs and create maximum value for consumers and firms by offering products and concepts according to their needs. As hospitality industry is one of the most competitive industries and its success is hardly depends on competitive advantage, so relationship with costumers is a fundamental process in this industry. The paper aims to investigate how Iranian hotels use relationship marketing, by case study of Persian palace hotel in Kiev, Ukraine. There are two major steps, firstly by unstructured interviews by managers, hotel strategies in costumer relationship investigates and in second step satisfaction of costumers from hotel services measured. Findings show that hotel managers are unaware from marketing strategies, because of lack of marketing skills and CRM implements in traditional ways and without using the modern methods. For this reason hotel lacks to use its capability to get new consumers and saves its current consumers. The hotel has not attended seriously to costumer segmentation, and according to this has lost some of the most profitable potential customers. Also there is no measurement tool for hotel managers to evaluate their strategies influences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRM
  • Hospitality Industry
  • Iranian Hotels abroad
  • Relationship marketing