پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید

نویسندگان

چکیده

پست مدرنیسم تحولات زیادی را در عرصه فرهنگ، فناوری، اقتصاد، هنر و دیگر حوزه‌ها به ارمغان آورده است. حوزه مدیریت نیز به عنوان یکی از علوم میان رشته‌ای دچار تحولات شگرفی شده است. یکی از زمینه‌های به شدت پویای این حوزه فعالیت‌های بازاریابی است که به دلیل ارتباط با افراد و جامعه متأثر از تحولات فرهنگی و نگرشی است که پست مدرنیسم جلوه‌ای نو از آن قلمداد می‌گردد. بسیاری بر این باورند که با ظهور پست مدرنیسم دوران طلائی بازاریابی مدرن به پایان رسیده است و تئوری‌های بازاریابی نیاز به بازنگری جدّی و اساسی دارند. در این مقاله ضمن بررسی نظریات مختلف در مورد پست مدرنیسم و چالش‌هایی که برای بازاریابی مدرن ایجاد نموده است، مکاتب مختلف بازاریابی پست مدرن، ویژگی‌های این نوع بازاریابی، مفاهیم جدید مطروحه ناشی از این فلسفه و وجوه تمایز این نظریات با دوره قبل تبیین شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodernism and consumer marketing at the new millennium

چکیده [English]

Postmodernism leads to epochal changes in culture, technology, economic, art and other areas. Management as a multidisciplinary science is being affected by this new paradigm. Also, Marketing as a dynamic area of management and due to communication with people and society being affected by culture and individuals' attitudes changes and especially postmodernism. Many believe that postmodernism will end golden age of marketing and so marketing theories need to be revised fundamentally. In this paper, we reviewed different postmodernism theories and its challenges for modern marketing, this section followed by the presentation different schools of postmodern marketing, its attributions and differences with previous era. Finally, we discuss new trends and concepts in marketing at postmodern era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Postmodernism
  • Postmodern Marketing