بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده فروشی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای(رفاه، شهروند و هایپر استار) در سطح شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

در این مطالعه ایجاد ارزش خرده فروشی، درآمد و سود آوری خرده‎فروشان را توسط محافظت کردن خرده‎فروشان از رقبا افزایش می‌دهد. تصویر ذهنی فروشگاه مبتنی بر ارزش خرده‎فروش است. بر اساس شواهد تجربی این ادبیات تصویر ذهنی فروشگاه را به‌عنوان پیش‎بینی کننده برای ارزش خرده فروشی پیشنهاد می‌دهد. در این مقاله مبنای تجربی و نظری که تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی منتخب را روی ارزش خرده‌فروشی نشان می-دهد، مورد مطالعه قرار دادیم. در چارچوب مفهومی مبتنی بر اینکه تصویر ذهنی فروشگاهی با سه بعد از ارزش خرده فروشی شامل آگاهی خرده فروش، تداعی معانی خرده‎فروش و کیفیت درک شده خرده‎فروش مرتبط و این ابعاد سپس با وفاداری نسبت به خرده‎فروش مرتبط است. با استفاده از آزمون‌های تجربی مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیه‌های پژوهش پرداختیم. نتایج تأثیر مثبت ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی شامل راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده بر ابعاد ارزش خرده فروشی، ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی را به‎عنوان پیش‌بینی کننده ارزش خرده‌فروشی نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Impact of Store Image Dimensions on Retailer Equity of Chain Stores Customers (Refah, Shahrvand and Hyper Star) in Tehran

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Ebrahimi 1
  • Hossein Safarzadeh 2
  • Maryam Javidihagh 3
1
2
3
چکیده [English]

Building retailer equity increases revenue and profitability by insulating retailers from competitors. Store image is the basis of retailer equity, but extant literature offers little in sight in to the empirical research which takes store image dimensions as antecedents of retailer equity. This paper establishes a theoretical and empirical basis that shows the impact of selected store image dimensions on retailer equity .This article propose a conceptual frame work in which store image dimensions are related to three dimensions of retailer equity, i.e., retailer awareness, retailer associations, retailer perceived quality. These dimensions are then related to retailer loyalty. The empirical tests using a structural equation model support the research hypotheses. The results indicate the positive effect of convenience, perceived price, physical facilities, employee service and institutional factors on retailer equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chain stores
  • Consumer behavior
  • Retailer Equity.
  • Retailing
  • Store Image