هوش سازمانی بررسی مقایسه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ایران

3 مربی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

هوش به‌عنوان مفهومی جذاب و شیفته کننده توجه زیادی را در بسیاری از رشته‌ها، حتی رشته‎ای بیرون از روانشناسی فردی و شناختی به‌خود معطوف کرده است. یکی از حوزه‏هایی که علاقه وافری به هوش نشان داده، مدیریت و سازمان است. با این حال این مفهوم برای پژوهشگران سازمان و مدیریت در‏هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از دلایل این موضوع فقدان چارچوب‌های تئوریک قوی و منسجم در این زمینه است. از سوی دیگر با وجود گذشت بیش از یک دهه از معرفی مفهوم هوش سازمانی پژوهش‌های چندانی در این حوزه انجام نگرفته است. از این‌رو در این مقاله تلاش شده ضمن اشاره‌ای به ادبیات موجود در زمینه هوش سازمانی، در قالب یک پژوهش توصیفی ـ کاربردی تفاوت هوش سازمانی در بانک‌های دولتی و خصوصی مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در قالب یک پژوهش توصیفی-کاربردی، با بهره‌گیری از پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی که مشتمل بر 49 گویه در قالب هفت بعد است از 429 نفر از کارکنان دو بانک دولتی و دو بانک خصوصی نظرخواهی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‎دهد، در مجموع هوش سازمانی بانک‌های خصوصی به صورت معناداری از هوش سازمانی بانک‌های دولتی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Intelligence: Comparative Survey between Private and Governmental banks

نویسندگان [English]

  • Masoud Keimasi 1
  • Hasti Chitsazan 2
  • Eslame Fakher 3
چکیده [English]

As a fascinating concept and intriguing research area, “intelligence” finds strong appeal in many disciplines outside of individual and cognitive psychology. One of the disciplines that provoked increased interest in the importance of intelligence is the management and organization development literature. Even if we disregard the entire literature in which organizational intelligence was supposedly aggregated the term is still ambiguous in the context of organizational development scholarship. This is true because there is a lack of a unified theory of intelligence in organizational settings as noted by the numerous and fragmented perspectives and ideas of researchers in the field. So in this article we attempt to describe this concept and compare private and governmental banks based on organizational intelligence. This research is a practical survey that we had gather 429 employees' response of two privates and two governmental banks with questionnaire that introduced by Albercht. This questionnaire has 49 questions. Findings of research are indicating organizational intelligence of private banks is more than governmental banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albercht Model.
  • Bank
  • organizational intelligence