عوامل مؤثر در حفظ همکاری عرضه‎کننده- توزیع‎کننده در زنجیرۀ توزیع از دیدگاه عرضه‎کنندگان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تصمیم دربارۀ کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهم‌ترین تصمیم‌هایی است که فراروی مدیران قرار دارد. تصمیم دربارۀ توزیع کالا بر سایر تصمیم‌های بازاریابی تأثیر مستقیم می‏گذارد. نبض شرکت در دست شبکة توزیع و فروش آن است، اما اغلب شرکت‏ها به کانال‏های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیان‌باری برای آنان به دنبال دارد. از این‌رو، احتیاج به همکاری نزدیک و انتخاب درست شرکت‌های پخش در کانال‏های توزیع و حفظ همکاری بلندمدت، اهمیتی دوچندان پیدا می‎کند. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در حفظ و تداوم همکاری توزیع‎کننده- عرضه‎کننده از دیدگاه عرضه‎کننده است. جامعة آماری این تحقیق شامل عرضه‌کنندگان محصولات مواد غذایی است. تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته‌های مطالعه حاکی از این است که عواملی نظیر تعهد، ارتباطات، عملکرد، رضایت و اعتماد از جمله عوامل مؤثر در حفظ و تداوم همکاری تولیدکننده- توزیع‎کننده است و تأثیر مثبتی بر حفظ همکاری در شبکة توزیع دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influential factors on supplier-distributor partnership maintenance in distribution chain from the supplier’s landscape

نویسندگان [English]

  • Vahideh Alipoor 1
  • Parviz Ahmadi 2
  • Seyyed Hamid Khodadad Hoseini 2
  • Asghar Moshabbaki 3
1 Assistant Prof. of zanjan university
2 Associate Prof. of tarbiat modares university
3 Associate Prof. of tarbiat modares university
چکیده [English]

Decision about distribution and sales channel is one of the most important decisions that managers confront it. This matter can Influence other marketing decisions. Distribution and sales channels are the heart of companies, but they often have not sufficient attention to this channels and it can be have detrimental effect for them. Hence closed coordination and retention of long term cooperative among partnership is very important. This study aimed to identify influential factors in retention of supplier-distributor cooperation from the supplier’s landscape. Statistical population of this study included food products suppliers. Data analysis using structural equation modeling technique was conducted. Findings suggest is that factors such as commitment ,communication, performance, satisfaction and trust are affecting factors in retention of supplier-distributor cooperation and have positive affect on retention of supplier-distributor cooperation in distribution network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution channel
  • Partnership Maintenance
  • Commitment
  • trust
  • performance