طراحی الگوی تلفیقی برای خلق چشم‌اندازی پایدار (مطالعه موردی بانک ملت)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برای دست‌یابی به الگویی برای طراحی چشم‌اندازی پایدار و الهام‌بخش با مطالعه پژوهش‌های پیشین و مدل‌های طراحی چشم‌انداز، همچنین بررسی کمبودهای موجود در راستای دست‌یابی به چشم‌اندازی الهام‌بخش، الگویی طراحی شد که با تلفیق دو مفهوم آینده‌پژوهی و ابزار داستان‌گویی این امکان را به‌وجود می‌آورد تا بر محدودیت‌های فعلی فائق آمده، به چشم‌اندازی پایدار دست پیدا کرد. براساس این الگو برای دست یافتن به اجزای کلیدی روایت و چشم‌انداز بانک ملت، تعداد 237 پرسشنامه از کارکنان شعب و ادارات تهران جمع‌آوری شد، همچنین با ده نفر از مدیران ارشد شرکت مصاحبه شد، نظرات مشتریان از طریق مصاحبه با ایشان و بهره‌گیری از پژوهش‌های پیشین موجود در سوابق شرکت جمع‌آوری شد و نظرات سایر ذی‌نفعان نیز از داده‌های ثانویه موجود، چشم‌انداز بیست ساله کشور، برنامه چهارم توسعه و مستندات بانک مرکزی به‌دست آمد. درنهایت از طریق تحلیل محتوای پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها و بررسی سایر منابع یادشده روایت و چشم‌انداز شرکت استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Combinational Framework for Developing Sustainable Vision

نویسندگان [English]

  • Ali Divandari 1
  • Amir hossein Davoodian 2
1 Associate Prof., Strategic Management, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Marketing, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper presents a new framework for developing a sustainable and inspirational vision through combination of futuring and storytelling concepts. This combination helped us to overcome the previous problems and weaknesses on the way of visioning process and vision communication. To achieve key elements of corporate vision and narration, 237 questionnaires containing five open ended questions collected from branches and offices of a commercial bank. Customers ideas, also gathered through several interviews and previous surveys which has been done by the bank R&D center. Other stakeholders’ considerations have been achieved through Iran’s 1404 vision, fourth developing program and documents of central bank. Finally corporate vision and narration have been excluded through content analysis of questionnaires, interviews and other mentioned documents.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vision
  • Visioning Models
  • Futuring
  • Corporate Story
  • Storytelling Instrument