سنجش میزان گرایش به بازاریابی داخلی در صنایع خدماتی (مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ، ایران

چکیده

شرکت‌ها و مؤسسه‌های خدماتی همواره در تلاش هستند تا کیفیت خدمات ارائه‌شده خود به مشتریان را بهبود بخشند و از این طریق به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. برای تحقق این امر، اندیشمندان بازاریابی و منابع انسانی به‌اتفاق به‌کارگیری اصول و ابزارهای بازاریابی داخلی را کارساز می‌دانند. با وجود آن‌که تقریباً سه دهه از معرفی این مفهوم می‌گذرد، کماکان نحوه سنجش و به‌کارگیری آن در عمل با مشکلات ساختاری و مفهومی متعددی دست به گریبان است. در این پژوهش به بررسی نقش و میزان تأثیر جمع‌آوری انواع اطلاعات بازار داخلی در صنعت بانکداری، تسهیم آن اطلاعات در بین کارکنان و واکنش مدیریت سازمان در قبال این اطلاعات پرداخته می‌شود. نتایج تحلیل اطلاعات حاصل از توزیع پرسشنامه در میان کارکنان بانک‌ها نشان می‌دهد، اطلاعات ایجادشده درمورد بازار داخلی- که شامل تهیه اطلاعات بازار داخلی به‌صورت غیر‌رسمی، تهیه اطلاعات بازار داخلی به‌صورت رسمی و چهره‌به‌ چهره، تهیه اطلاعات بازار داخلی به‌صورت رسمی و مکتوب است- و تسهیم این اطلاعات در بین کارکنان و از همه مهم‌تر، واکنش مدیریت بانک در قبال این اطلاعات، بر میزان گرایش به بازاریابی داخلی در سازمان اثر مستقیم و معناداری دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Marketing Orientation Measurement in Service Industry (Case Study: Iran Banking Industry)

نویسندگان [English]

  • Najmeh Ramooz 1
  • Asghar Moshabbaki 2
  • Parviz Ahmadi 3
  • Hamid KhodadadHosseini 2
1 Ph.D. in Marketing Management, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 Associate Prof., University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

Services companies attempt to promote their delivered services to customers and achieve a stable competitive advantage. For achieving this goal, Marketing and HR scholars jointly propose application of Internal Marketing (IM) principles and instruments. Although IM is a 30 years old concept in management, but it's measurement and application method have faced with different structural and conceptual barriers. In this article, the role and effects of IM information's gathering in Iran Banking Industry, sharing them among employees and Bank's Management reaction against these information on the orientation to IM have been studied. The research results show that generated information about IM which include IM information which is generated informally, IM information which is generated formally and IM information which is generated formally and written and sharing these information among employees and most important of them, bank's management reaction about these information affect directly and meaningly on orientation to Internal Marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Market
  • Internal Marketing Orientation
  • Banking Industry