بررسی تأثیر ویژگی‌های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، اقتصاد نظری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کسب‌و‌کارهای اینترنتی برای سودآوری بیشتر می‌بایست از اولویت‌های مشتریان‌شان نسبت‌به کارکردها و خدمات ارائه‌شده توسط فروشگاه باخبر باشند. بنابراین داشتن مدلی برای شناسایی اولویت‌های مشتریان و میزان مطلوبیت ویژگی‌های فروشگاه‌های اینترنتی برای آنها ضروری است. مدل حاضر توانایی شناسایی کارکردهای مطلوب فروشگاه اینترنتی برای مشتریان، میزان مطلوبیت و اولویت‌های نسبی آنها را در قالب سه گروه عوامل فناوری، عوامل خرید و عوامل محصول دارد. برای این منظور، 399 پاسخ جمع‌آوری شده به‌وسیله سامانه پرسشنامه اینترنتی با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن تحلیل شده است. یافته‌ها نشان داد، ”داشتن گواهی الکترونیکی هویت و رمزگذاری ارتباط بین رایانه مشتری و سرور فروشگاه“ (امنیت) و”امکان تعویض و مرجوعی کالای“ (تسهیلات) مهم‌ترین ویژگی‌های تأثیرگذار بر قصد خرید اینترنتی مشتریان بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of B2C Retailing Website Features on Customer Online Purchase Intention, Using Conjoint Analysis

نویسندگان [English]

 • Mohsen Nazri 1
 • Nastaran Haji Heydari 2
 • Mostafa Nasri 3
1 Associate Prof., University of Tehran, Iran
2 Assistant Prof., University of Tehran, Iran
3 M.A Student, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Success or failure of online B2C businesses depends on identification of website features which affect customer online purchase intention positively the most. For better profitability, online businesses must be aware of their customer's preferences between functions and services provided by their webshop. Then, using a conceptual model that identifies customer's preferences and estimates utility scores of shopping website features is crucial for e-retailers. The present conceptual model determines customer's favorite functions of e-stores, utility scores and relative preferences in form of technology factors, shopping factors and product factors. 399 valid responses were gathered utilizing online questionnaire and analyzed by conjoint analysis algorithm. Results unveiled that "digital certification and encryption" (security) and "product exchange and return services" (convenience) were the most important features for customer's online purchase intention. Findings are discussed and implications are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Online Purchase Intention
 • E-commerce
 • Conjoint Analysis
 • Technology Factors
 • Shopping Factors
 • Product Factors
 • E-retailing
 • Online Consumer Behavior