سخن سردبیر: برند پژوهشگر

سخن سردبیر

10.22059/jibm.2018.67135

چکیده

برند پژوهشگر
در شماره‌های قبلی سخن دبیر، یکی از مشکلات پژوهشگران بازاریابی و بازرگانی کشور را «عدم برند پژوهشگران» معرفی کردیم و اینکه بیشتر پژوهشگران در حوزه‌های مختلفی کار می‌کنند. در سخن سردبیر بهار 1396 با عنوان «آموزش و پژوهش در چهار نسل بازاریابان ایران» گفته شد که این موضوع در پژوهشگران نسل‌های اول و دوم بیشتر مشاهده می‌شود و از نسل سوم و بهخصوص نسل چهارم، برندسازی پژوهشگران ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Letter from the Editor- in- Chief: Researcher Brand

چکیده [English]

Don't have
Don't have
Don't have

کلیدواژه‌ها [English]

  • Don't have
Don't have
Don't have
Don't have