سخن سردبیر: تحدید موضوع پژوهش

سخن سردبیر

10.22059/jibm.2019.70067

چکیده

یکی از مشکلات پژوهش در ایران، عام و کلی بودن موضوعات تحقیق است. عنوان‎هایی مانند «طراحی مدل جامع برای.....» یا «عوامل مؤثر بر صادرات ایران»، نمونه‎هایی از موضوعات کلی و عام است که هر چند به خروجی[1]  می‎رسند، اثری[2] برای سازمان، جامعه و کشور ندارند. معمولاً نتایج این تحقیق‎ها از قبل مشخص است و به پیشنهادهای کلی و عامی منتهی می‎شوند که در کتاب‎های درسی یا نوشته‎های قبلی نیز وجود دارند و بدون تحقیق هم می‎توان به آنها دست یافت. اگر نتایج این‎گونه تحقیقات را در اختیار هر تصمیم‎گیری قرار دهید، احتمالاً می‎گوید «این‎ها را که خودم هم می‎دانستم!».[1]. Output


[2]. Impact

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Letter from the Editor - in – Chief: Narrowed and Focused Topic