سخن سردبیر: ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻴﻞ

سخن سردبیر

10.22059/jibm.2019.74099

چکیده

اصالت پژوهش، یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مقاله‎ها و پایان‎نامه‎های دانشگاهی است. در مجله‎های معتبر، تأکید می‌شود که نویسنده اصالت و ارزش[1] مقاله را به‎طور روشن بیان کند. در واقع، این مسئله یکی از معیارهای تصمیم‎گیری برای قبول یا رد شدن پژوهش است.
در بیان ساده، اصیل بودن پژوهش به این معناست که تکراری نباشد، متمایز باشد، ارزش جدیدی برای جامعه علمی و سازمان‎ها خلق کند، گره‎ای از مشکل‎ها بگشاید و سخنی نو در اندازد. پژوهش اصیل پژوهشی خلاقانه، نو، یکتا و بی‎همتاست، نه کلیشه‎ای و تکراری. پژوهش اصیل مشابه پژوهش‎های گذشته نیست که صرفاً برای ادای وظیفه یا کسب امتیاز انجام شود.

عنوان مقاله [English]

Letter from the Editor - in – Chief: Original Research