طراحی الگوی پایداری کسب‌وکار در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

هدف: اهمیت ویژه و حیاتی اشتغال‌زایی و راه‌اندازی کسب‌وکار و مهم‌تر از آن، پایداری کسب‌وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه‌ای همچون کشور عزیزمان ایران، محققان را بر آن داشت تا پژوهشی با هدف طراحی و تدوین الگویی برای پایداری کسب‌وکار در زنجیره ‎تأمین اجرا کند.
روش: برای دستیابی به این هدف مهم، پژوهشگران رویکرد فراترکیب را در پیش گرفتند. بر این اساس، 81 پژوهش پیشین مرتبط با اهداف مطالعه حاضر را با استفاده از الگوی هفت‌مرحله‎ای سندلوسکی و باروسو بررسی کردند و به تجمیع، ترکیب و تفسیر یافته‌های این پژوهش‌ها پرداختند تا با بسط مدل جدید، تصویر جامع، نو و بدیعی از پایداری کسب‌وکار در زنجیره ‎تأمین ارائه دهند. بسط مدل یاد شده، یکی از قوت‌ها و نوآورهای این پژوهش است.
یافته‌ها: الگوی پایداری کسب‌وکار در این پژوهش، 96 شاخص پایداری کسب‌وکار را در قالب 16 مضمون و 3 بُعد اصلی شناسایی و ارائه کرده است. مدل یاد شده دارای بُعدهای اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که بُعد اقتصادی 3 مضمون، بُعد اجتماعی 7 مضمون و بُعد زیست‌محیطی 6 مضمون را دربرمی‌گیرد.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش بُعد زیست‌محیطی با 45 شاخص دارای بیشترین گستردگی و ابعاد اجتماعی و اقتصادی، به‌ترتیب با 33 و 18 شاخص در رده‌های بعدی اهمیت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Business Sustainability Model in the Supply Chain Using the Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Shirmohammadi 1
  • Farhad Vafae 2
  • Farshid Namamian 3
  • Mohammad Taban 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Management, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Management, University of Ilam, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Objective
Entrepreneurship as well as the creation of dynamic and productive businesses is considered as the important factors and the driving force for economic development in any country. In this regard, it is important to pay attention to identifying and activating the capacity to create jobs and entrepreneurship and to the sustainability of established businesses. However, our country is deprived of the benefits of a sustainable supply chain. It is not possible to expect a stable performance from the supply chain until all the businesses across the supply chain build sustained interactions with each other. Therefore, one must look for the dimensions, components and indicators to develop a business sustainability model in the supply chain so that the businesses within the supply chain could be sustained and, ultimately, supply chain stability would be achieved. The present study has attempted to develop a model of sustainability for the businesses within the supply chain through selecting a different perspective from previous studies by identifying, combining and deeply understanding the dimensions, concepts and indicators. Therefore, the main purpose of this study is to propose a model in order to fill the gap in the related literature in our country, which can show the innovative and distinctive aspects of this research.
 
Methodology
The present study is applied in terms of purpose because businesses can measure their sustainability based on the indicators of the final model of this research and it is a meta-synthesis of the previous qualitative studies in terms of method. To achieve the research objective, the meta-synthesis method was used in accordance with the seven-step model proposed by Sandelowski and Barroso. The statistical population of this research includes all the articles, research reports, books, databases, as well as local and international publications in the field of business sustainability in the supply chain from 2000 to 2018. The keywords were looked up in MAGIRAN, SID, CIVILICA, NOORMAGS, Science Direct, Springer, Scopus, Google Scholar and Emerald databases. The inclusion criteria were: valid databases, research period and using the keywords. As a result of reviewing the databases using different search engines and based on the inclusion criteria, 422 cases were finally found.
 
Findings
Business sustainability model in this study proposed 93 indicators for business sustainability in the form of 16 themes and 3 main dimensions. The main dimensions of the model include economic, social and environmental dimensions where the economic dimension includes 3 main themes and 18 indicators, the social dimension includes 7 themes and 33 indicators, and the environmental dimension includes 6 themes and 42 indicators. In this study, the environmental dimension provided the highest variety with 42 indicators followed by the social and economic dimensions with 33 and 18 indicators, respectively.
 
Conclusion
The achievement of economic stability means continuity of business economic activity as well as sustainability in the economic system which requires the indicators such as organizational capabilities (strategic flexibility, value chain flexibility and achieving customer integration), innovation in business processes and activities, lean management, competitive advantage, marketing, risk management and entrepreneurship. On the other hand, business sustainability refers to the ability of the society to maintain the necessary instruments to create wealth, prosperity and social participation to promote social integration and cohesion. Besides, as a concept, it seeks to maintain and stabilize the social and cultural components of society in relation to other aspects of sustainability (economic and environmental). In addition, the environmental responsibilities of companies and the related activities can be considered as a source to legitimize their competitive advantage. This, in turn, leads to the formation of a better image of the company in the minds of its customers as an environmentally friendly image and helps sustain its activities. Based on the findings and the results of the research (identifying the dimensions, themes and indicators of business sustainability), it is recommended to the managers, planners and policy makers in the field of business to establish a business and its management, evaluate the existing businesses, eliminate possible shortcomings and avoid complying them with those indicators based on the indicators which were proposed by this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business sustainability
  • Supply chain
  • Meta-synthesis
الفت، لعیا؛ خاتمی فیروزآبادی، علی؛ خداوردی، روح الله (1390). مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 6(21)، 123- 141.
الفت، لعیا؛ مزروعی نصرآبادی، اسماعیل (1393). مدلی جهت اندازه‎گیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9(33)، 29- 46.
اله‎یاری، مهسا؛ پیله وری، نازنین (1396). شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه‎های اجتماعی، اقتصادی و زیست‎محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ایران خودرو). مدیریت زنجیره تأمین، 19(58)، 56- 73.
حاجی حیدری، نسترن؛ کیماسی، مسعود؛ عمویی، علی. (1393). توسعه چارچوبی جامع برای ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده از رویکرد فراترکیب: مطالعه‌‏ای در صنعت بانکداری ایران. مدیریت بازرگانی، 6(2)، 271- 290.
حساس یگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت‎اله (1392). ارائه مؤلفه‎ها و شاخص‎های بُعد اجتماعی مسئولیت شرکت‎ها و وضعیت موجود آن در ایران. مطالعات توسعه اجتماعی ـ فرهنگی، ۲(۱)، 209- 234.
حسین‌زاده، سید رضا؛ خسروی بیگی، رضا؛ ایستگلدی، مصطفی؛ شمس الدینی، رضا (1390). ارزیابی پایداری زیست‎محیطی در نواحی شهری با استفاده از فن تصمیم‌گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: شهر بندرترکمن). مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی، 6(16)، 31- 51.
رعیت پیشه، سعید؛ احمدی کهنعلی، رضا؛ عباس نژاد، طیبه (1395). به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین. پژوهشهای نوین در تصمیمگیری، 1(1)، 139- 166.
سیدجوادین، سید رضا؛ صفری، حسین؛ ابراهیمی، عباس (1395). ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های راهبرد در شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذاری. مدیریت بازرگانی، 8(1)، 89- 116.
شرفی، لیلا؛ رضائی، روح الله؛ میرک زاده، علی‎اصغر؛ کرمی دهکردی، اسماعیل (1396). بررسی الگوهای سنجش سطح پایداری کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی، 4(4)، 1- 20.
صادقی مقدم، محمدرضا؛ صفری، حسین؛ احمدی نوذری، مجتبی (1394). اندازه‌گیری پایداری زنجیرۀ تأمین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چندمرحله‌ای/چندبخشی (مطالعه موردی: بانک پارسیان). مدیریت صنعتی، 7(3)، 533- 562.
صفائی قادیکلائی، عبدالحمید ؛ غلامرضاتبار دیوکلائی، زهرا (1393). تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین موادغذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (مورد مطالعه: شرکت‌های منتخب تولیدی فراورده‎های گوشتی استان مازندران). فصلنامه مدیریت صنعتی، 6(3)، 535- 554.
علی‎ محمدلو، مسلم؛ اکبری، بنفشه؛ مهدویان‎پور، الهام (1393). شناسایی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز). آموزش عالی ایران، ۶ (۳)، 161- ۱۹۲.
قاسمی حسین آبادی، فائزه (۱۳۹۴). مسئولیت اجتماعی شرکت‎ها و نحوه سنجش آن. دوماهنامه علمی ـ تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 1(2)، 43- 54.
قاسمی، احمدرضا؛ رعیت‎پیشه، محمدعلی (1394). ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 7(14)، 91- 112.
مانیان، امیر؛ رونقی، محمد حسین (1394). ارائه چارچوب جامع پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت بازرگانی، 7(4)، 901-920.
مهرابی خوزانی، مهدی (۱۳۹۷). شناسایی و رتبه بندی شاخص‎های بُعد محیط زیست مدیریت زنجیره تأمین پایدار. دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‎ها.
هارون رشیدی، سمیه؛ مهرابی، علی ؛ رحیمی، فرج اله؛ جعفری، عیسی (۱۳۹۵). مروری بر روش‎های ارزیابی پایداری کسب‎وکار، اولین همایش ملی پایداری کسبوکار، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز.
هاشمی پطرودی، سید حمید؛ صادقی مقدم، محمدرضا؛ جعفر نژاد، احمد؛ صفری، حسین (1397). مرور نظام‌مند بر ادبیات راهبرد زنجیرۀ تأمین. مدیریت بازرگانی، 10(2)، 279- 302.
 
References
11 questions to help you make sense of descriptive/cross-sectional studies. How to use this appraisal tool. Available at: URL: www.reache.files.wordpress.com/2010/03/cross-sectional-appraisal-tool.pdf; 2015.
Azapagic, A. (2003). Systems approach to corporate sustainability: A general management framework. Process Safety and Environmental Protection, 81(5), 303-316.
Aalok, K., & Ramesh, A. (2019). Development of social sustainability index for freight transportation system. Journal of Cleaner Production, 210, 77-92.
Ben Youssef, A., Boubaker, S., & Omri,O. (2018). Entrepreneurship and sustainability: The need for innovative and institutional solutions. Technological Forecasting and Social Change, 129, 232-241.
Ağan, Y., Acar, M.F., & Neureuther, B. (2018). The Importance of Supplier Development for Sustainability. In: Zeimpekis V., Aktas E., Bourlakis M., Minis I. (eds) Sustainable Freight Transport. Operations Research/Computer Science Interfaces Series, 63. Springer, Cham.
Alimohammadlou, M., Akbari, B., & Mahdavianpour, E. (2014). Identifying Social Responsibility in Universities (USR) Using Fuzzy Delphi. Case study: Shiraz University. Iranian Higher Education, 6(3), 161-192. (in Persian)
Ashby, A., Leat, M., & Hudson‐Smith, M. (2012). Making connections: a review of supply chain management and sustainability literature. Supply Chain Management: An International Journal, 17 (5), 497-516.
Amindoust, A., Ahmed, S., Saghafinia, A., Bahreininejad, A. (2012). Sustainable supplier selection: a ranking model based on fuzzy inference system. Applied Soft Computing, 12 (6), 1668-1677.
Rahdari, A., Sepasi, S., & Moradi, M. (2016). Achieving sustainability through Schumpeterian social entrepreneurship: The role of social enterprises. Journal of Cleaner Production, 137, 347-360.
Azadi, M., Jafarian, M., Saen, R.F., & Mirhedayatian, S.M. (2015). A new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and effectiveness of suppliers in sustainable supply chain management context. Computers & Operations Research, 54, 274-285.
Azapagic, A. & Perdan, S. (2000). Indicators of sustainable development for industry: a general framework. Process Safety and Environmental Protection, 78(4), 243-261.
Baumgartner, R.J. & Ebner, D. (2010). Corporate Sustainability Strategies: Sustainability Profiles and Maturity Levels. Sustainable Development, 18(2), 76-89.
Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharges: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487-499.
Bin, L., & Hong-Jun, L. (2010). A research on supplier assessment indices system of green purchasing. In: International Conference on ICEE. IEEE, March 13-14, 314-317.
Silvestre, B.S. & Ţîrcă, D.M. (2019). Innovations for sustainable development: Moving toward a sustainable future. Journal of Cleaner Production, 208, 325-332.
Buyukozkan, G., & Berkol, C. (2011). Designing a sustainable supply chain using an integrated analytic networkprocess and goal programming approach in quality function deployment. Expert Systems with Applications, 38(11), 13731–13748.
Chiou, C. Y., Hsu, C. W. & Hwang, W. Y. (2008). Comparative investigation on green supplier selection of the American, Japanese and Taiwanese Electronics Industry in China. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore, 2008, 1909-1914.
Carlson, A., & Palmer, C. (2016). A qualitative meta-synthesis of the benefits of eco-labeling in developing countries. Ecological Economics, 127, 129-145.
Gelhard, C. & von Delft, S. (2016). The role of organizational capabilities in achieving superior sustainability performance. Journal of Business Research, 69(10), 4632-4642.
Carter C.R., & Rogers D.S. (2008) "A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5), 360-387.
Dillard, J., Dujon, V., King, M.C. (2009). Understanding the Social Dimension of Sustainability. New York, Master e-book ISBN, ISBN 0-203-89297-6.
Dou, Y., & Sarkis, J., (2010). A joint location and outsourcing sustainability analysis for a strategic offshoring decision. Int. J. Prod. Res. 48 (2), 567-592.
Duarte, S., & Cruz-Machado, V. (2017). Green and Lean Model for Business Sustainability. In: Xu J., Hajiyev A., Nickel S., Gen M. (eds) Proceedings of the Tenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Computing, 502. Springer, Singapore.
Staniškienė, E., & Stankevičiūtė, Ž. (2018). Social sustainability measurement framework: the case of employee perspective in a CSR-committed organization. Journal of Cleaner Production, 188, 708-719.
Elkington, J. (1998). Partnerships from Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Environmental Quality Management, 6, 37-51.
Erdirencelebi, M., & Dundar, A. O. (2012). Corporate view on sustainability: a research in the province of Konya. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 1199-1207.
Buffa, F., Franch, M., & Rizio, D. (2018). Environmental management practices for sustainable business models in small and medium sized hotel enterprises. Journal of Cleaner Production, 194, 656-664.
Gembarski, P.C., Schoormann, T., Schreiber, D., Knackstedt, R., Lachmayer, R. (2018). Effects of Mass Customization on Sustainability: A Literature-Based Analysis. In: Hankammer S., Nielsen K., Piller F., Schuh G., Wang N. (eds) Customization 4.0. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham.285-300.
Gold, S., Awasthi, A. (2015). Sustainable global supplier selection extended towards sustainability risks from (1‏n) th tier suppliers using fuzzy AHP based approach. IFAC-PapersOnLine, 48-3, 966-971.
Badri Ahmadi, H., Kusi-Sarpong, S. & Rezaei, J. (2017). Assessing the social sustainability of supply chains using Best Worst Method. Resources, Conservation and Recycling, 126, 99-106.
Hajiheidari, N., Keimasi, M., Amoei Ojaki, A. (2014). Development of a Comprehensive Framework for Marketing Performance Assessment Using Meta-Synthesis Approach: a Study in Iran Banking Industry. Journal of Business Management, 6(2), 271-290.
(in Persian)
Harms, D., Hansen, E. G., & Schaltegger, S. (2013). Strategies in sustainable supply chain management: an empirical investigation of large German companies. Corporate social responsibility and environmental management, 20(4), 205-218.
Haroon Rashidi, S., Mehrabi, A., Rahimi, F., & Jafari, E (2016). A review of business sustainability assessment methods. First national conference of business sustainability, Ahvaz, Shahid Chamran university of Ahvaz. https://www.civilica.com/Paper-BUSUCONF01-BUSUCONF01_003.html. (in Persian)
Hashemi Petrudi, S., Sadeghi Moghaddam, M., Jafarnejad Chaghooshi, A., Safari, H. (2018). A Systematic Literature Review on Supply Chain Strategy. Journal of Business Management, 10(2), 279-302. (in Persian)
Hashemi, S.H., Karimi, A., Tavana, M. (2015). An integrated green supplier selection approach with analytic network process and improved Grey relational analysis. International Journal of Production Economics, 159, 178-191.
Hassas Yeganeh, Y., & Barzegar, G., (2013). Identifying the components and indicators of corporate social responsibility in Iran. Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies, 2(1), 209-234.(in Persian)
Holt, D., & Ghobadian, A. (2009). An empirical study of green supply chain management practices amongst UK manufactures. Journal of Manufacturing Technology Management, 20(7), 933-956.
Hörisch, J., Freeman, R. E., & Schaltegger, S. (2014). Applying Stakeholder Theory in Sustainability Management Links, Similarities, Dissimilarities, and a Conceptual Framework. Organization & Environment, 27(4), 328-346.
Hosseinzadeh, S., Khosrobeygi, R., Istgalday, M., & Shmsoddini, R. (2011). An assessment of environmental sustainability in urban areas using multi-criteria decision making method - Linear assignment (Case Study: City of Bandar Turkman). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 6(16), 31-51.(in Persian)
Dakov, I. & Novkov, S. ( 2007). Assessment of the lean production effect on the sustainable industrial enterprise development. Bussines Theory and Practise, 8(4), 183–188.
Ing.Ľubica, Kovacova. (2013). The Integration of Lean Management and Sustainability. Transfer inovácií, 26, 195-199.
Horng, J., Liu, C., Chou, Sh., Tsai, Ch., & Chung, Y. (2017). From innovation to sustainability: Sustainability innovations of eco-friendly hotels in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 63, 44-52.
Sun, J., Wu, Sh. & Yang, K. (2018). An ecosystemic framework for business sustainability. Business Horizons, 61(1), 59-72.
Szopik-Depczyńska, K., Kędzierska-Szczepaniak, A., Szczepaniak, K., Cheba, K., Gajda, W. & Ioppolo, G. (2018). Innovation in sustainable development: an investigation of the EU context using 2030 agenda indicators. Land Use Policy, 79, 251-262.
Fellnhofer, K. (2017). Drivers of innovation success in sustainable businesses. Journal of Cleaner Production ,167, 1534-1545.
Montalbán-Domingo, L., García-Segura, T., Sanz, A. & Pellicer, E. (2018). Social sustainability criteria in public-work procurement: An international perspective. Journal of Cleaner Production, 198, 1355-1371.
Lee, K.H. & Cheong, I.M. (2011). Measuring a carbon footprint and environmental practice: The case of Hyundai Motors Co. (HMC). Industrial Management and Data Systems - IMDS, 111(6), 961-978.
Sierra-Varela, L.A., Yepes, V. & Pellicer, E. (2018). A review of multi-criteria assessment of the social sustainability of infrastructures. Journal of Cleaner Production, 187, 496-513.
Leonidou, L.C., Leonidou, C.N., Fotiadis, T.A. & Zeriti, A. (2013). Resources and capabilities as drivers of hotel environmental marketing strategy: Implications for competitive advantage and performance. Tourism Management, 35, 94-110.
Maciková, L., Smorada, M., Dorčák, P., Beug, B., &Markovič, P. (2018). Financial Aspects of Sustainability: An Evidence from Slovak Companies. Sustainability, 10(7), 2274.
Mani, V., & Gunasekaran, A. (2018). Four forces of supply chain social sustainability adoption in emerging economies. International Journal of Production Economics, 199(C), 150-161.
Mani, V., Agrawal, R., & Sharma, V. (2014). Supplier selection using social sustainability: AHP based approach in India. International Strategic Management Review, 2, 98-112.
Manian, A., Ronaghi, M. (2015). A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method. Journal of Business Management, 7(4), 901-920.(in Persian)
Martínez García de Leaniz, Patricia & Rodríguez-del-Bosque, Ignacio. (2014). Sustainability Dimensions: A Source to Enhance Corporate Reputation. Corporate Reputation Review. 17(4), 239-253.
Martinez Leon, H. & Javier, Calvo-Amodio (2016). Towards lean for sustainability: Understanding the interrelationships between lean and sustainability from a systems thinking perspective. Journal of Cleaner Production. 142(2017). 4384-4402.
Masoumik, S. M., Abdul-Rashid, S. H., Olugu, E. U., & Raja Ghazilla, R. A. (2014). Sustainable supply chain design: A configurational approach. The Scientific World Journal, 2014.
Mehrabi Khozani, M. (2018). Identification and ranking of environmental dimension indicators of sustainable supply chain management. 2nd International conference on modern research in civil engineering, architecture urban management and environment, Karaj. https://www.civilica.com/Paper-ENGIN02-ENGIN02_054.html. (in Persian)
Mina, H., Mirabedini, S.N., Hadi, K. & Ghaderi, S.F. (2014). A new two stage integrated approach for green supplier selection. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, (Feb. 2014), 1247-1264.
Olfat, L., & Mazrooii Nasr Abadi, E. (2014). A model for measuring sustainability of supply chain, case study: mechain made carpet industry of Iran. Iranian Journal of Management Sciences, 9(33), 29-46. (in Persian)
Olfat, L., Khatami Firouzabadi, A., & Khodaverdi, R. (2012). Green supply chain management within Iranian automobile industry. Iranian journal of management sciences, 6(21), 123-141.(in Persian)
Olson, D.L., Wu, D.D. (2017). Sustainability and Enterprise Risk Management. In: Enterprise Risk Management Models. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Berlin, Heidelberg.
Ahi, P. & Searcy, C. (2015). An analysis of metrics used to measure performance in green and sustainable supply chains. Journal of Cleaner Production, 86, 360-377.
Martínez-Jurado, P.J. & Moyano-Fuentes, J. (2014). Lean Management, Supply Chain Management and Sustainability: A Literature Review. Journal of Cleaner Production, 85, 134-150.
Jia, P., Diabat, A. & Mathiyazhagan, K. (2015). Analyzing the SSCM practices in the mining and mineral industry by ISM approach. Resources Policy, 46(1), 76-85.
Orsolya, P. (2012). Lean in the aspect of Sustainability. Club of Economics in Miskolc' TMP, 8(1), 54-58.
Pilevari, N., & Allahyari, M. (2018). Applying the Fuzzy Delphi Approach to Identify supply sustainability factors based on social, economic and environmental dimensions in the automobile industry (Case study: Iran Khodro Industrial Co). Journal of supply chain management, 19(58), 56-73. (in Persian)
Pimenta, H.C.D., & Ball, P.D. (2015). Analysis of environmental sustainability practices across upstream supply chain management. Procedia CIRP, 26, 677-682.
Qasemi Hossein Abadi, F. (2017). Social responsibility of companies and how to measure it. Applied Studies in Management Sciences and Development, 1(2), 43-54.(in Persian)
Qasemi, A.R., Rayat Pisha, M.A. (2016). Presenting a Model for Assessing of Supply Chain Sustainability with Meta Synthesis Approach. Journal of Executive Management, 7(14), 91-112.(in Persian)
Rayat Pisha, S., Ahmadi Kahnali, R., Abbasnejad, T. (2016). Applying the qualitative approach meta-syntheses for provide a comprehensive model of assessment of the sustainability supply chain. Modern Research in Decision Making, 1(1), 139-166.(in Persian)
Reefke, H., & Trocchi, M. (2013). Balanced scorecard for sustainable supply chains: design and development guidelines. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 805–826.
Dhahri, S. & Omri, A. (2018). Entrepreneurship contribution to the three pillars of sustainable development: What does the evidence really say?World Development, 106, 64-77.
Sadeghi Moghadam, M., Safari, H., & Ahmadi Nozari, M. (2015). Measuring sustainability of service supply chain by using a multi-stage/multicast fuzzy inference system (Studied Case: Parsian Bank. Industrial Management Journal, 7(3), 533-562.(in Persian)
Safaei Ghadikolaei, A., & Gholamrezatabar Divkolaei, Z. (2014). Determinants of framework for assessing the sustainability of food supply chains using fuzzy analytic network process (Case study: Selected meat production companies of Mazandaran). Industrial Management Journal, 6(3), 535-554. (in Persian)
Sahin, F., & Robinson, E. P. (2002). Flow coordination and information sharing in supply chains: review, implications, and directions for future research. Decision sciences, 33(4), 505-536.
Hassanzadeh Amin, S. & Guoqing, Zh. (2012). An integrated model for closed-loop supply chain configuration and supplier selection: Multi-objective approach. Expert Systems with Applications, 39(8), 6782-6791.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer, New York.
Sarkis, J., Helms, M. M., & Hervani, A. A. (2010). Reverse logistics and social sustainability. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 17(6), 337-354.
Seuring, S. & Muller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16 (15), 1699-1710.
Seyyed Javadin, S., Safari, H., Ebrahimi, A. (2016). Presenting a framework for investigation strategy risks at investment holding company. Journal of Business Management, 8(1), 89-116.(in Persian)
Sharafi, L., Rezaei, R., Mirakzadeh, A.A., & Karamidehkordi, E (2018). Investigation of measuring patterns of sustainability level in small and mid-sized businesses in agriculture. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 4(4), 1-20.(in Persian)
Rajak, S., Parthiban, P. & Dhanalakshmi, R. (2016). Sustainable transportation systems performance evaluation using fuzzy logic. Ecological Indicators, 71, 503-513.
Rajak, S., & Vinodh, S. (2015). Application of fuzzy logic for social sustainability performance evaluation: a case study of an Indian automotive component manufacturing organization. Journal of Cleaner Production, 108(A), 1184-1192.
Winter, S. & Lasch, R. (2016). Environmental and social criteria in supplier evaluation - Lessons from the fashion and apparel industry. Journal of Cleaner Production, 139, 175-190.
Luthra, S., Govindan, K., Kannan, D., Mangla, S.K., & Garg, Ch. P. (2017). An integrated framework for sustainable supplier selection and evaluation in supply chains. Journal of Cleaner Production, 140, 1686-1698.
Popovic, T., Barbosa-Póvoa, A., Kraslawski, A. & Carvalho, A. (2018). Quantitative indicators for social sustainability assessment of supply chains. Journal of Cleaner Production, 180, 748-768.
Tay, M. Y., Rahman, A. A., Aziz, Y. A., & Sidek, S. (2015). A Review on drivers and barriers towards sustainable supply chain practices. Environmental Management, 5(10), 892-897.
Mani, V., Agrawal, R. & Sharma, V. (2015). Supply Chain Social Sustainability: A Comparative Case Analysis in Indian Manufacturing Industries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 189, 234-251.
Mani, V., Gunasekaranb, A., Papadopoulos, T., Hazen, B., & Dubey, R. (2016). Supply chain social sustainability for developing nations: Evidence from India. Resources, Conservation and Recycling,111, 42–52.
Venkatesh, M., Gunasekaran, A., & Delgado, C. (2018). Supply chain social sustainability: Standard adoption practices in Portuguese manufacturing firms. International Journal of Production Economics, 198(C), 149-164.
Wagner, S. (2010). Indirect and Direct Supplier Development: Performance Implications of Individual and Combined Effects. IEEE Transactions on Engineering Management, 57(4), 536 - 546.
Weber, O. (2016). Finance and Sustainability. In: Heinrichs H., Martens P., Michelsen G., Wiek A. (eds) Sustainability Science. Springer, Dordrecht, 119-127.
Wittstruck, D., & Teuteberg, F. (2011). Understanding the success factors of sustainable Supply chain management: empirical evidence from the electrics and electronics Industry. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 19(3), 141-158.
Wolf, J. (2011). Sustainable supply chain management integration: A qualitative analysis of the German manufacturing industry. Journal of Business Ethics, 102(2), 221-235.
Yakovleva, N., Sarkis, J., & Sloan, T.W. (2010). Sustainability indicators for the food supply chain. In Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, Environmental Assessment and Management in the Food Industry, Woodhead Publishing, Cambridge, 297-329.
Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. (2007). Initiatives and outcomes of green supply chain management implementation by Chinese manufacturers. Journal of Environmental Management, 85, 179-189.
Zimmer L. (2006).Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318.