سخن سردبیر : تحلیل محتوای نظرهای داوران نشریه مدیریت بازرگانی

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

نشریه مدیریت بازرگانی، نشریه‎ای علمی است که مقاله‎های علمی در حوزه مدیریت بازرگانی را به‎صورت فصلنامه منتشر می‎کند و رسالت آن، توسعه دانش مدیریت بازرگانی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‎های ایرانی و ارائه راهکار برای آن است. با توجه به اینکه آگاهی از نظر داوران محترم، برای نویسندگان مقاله مفید است و احتمال پذیرش مقاله‎ها را افزایش می‎دهد، به تحلیل محتوای این نظرها پرداخته‎ایم. برای تحلیل محتوا، نظرهای بیش از 100 داور را برای داوری 1584 مقاله، از سال 1392 تا 1399 استخراج کردیم. از آنجا که در این تحلیل، نظرهای داوران جدیدتر را در اولویت قرار دادیم، شروع کدگذاری و مفهوم‎سازی از آخرین داوری‎ها آغاز شد و بعد از انجام کدگذاری 71 مقاله، به اشباع نظری رسیدیم؛ اما برای اطمینان بیشتر، تحلیل محتوا را تا 120 داوری مقاله ادامه دادیم. کار کدگذاری با نرم افزار MAXQDA انجام شد1.

عنوان مقاله [English]

Editor's note: Content analysis of the opinions of the judges of the Journal of Business Management

نویسنده [English]

  • Mohsen Nazari
Associate Prof. in Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran