آسیب‌شناسی استراتژی‌های تحقیق در پژوهش‌های کسب و کار و بازاریابی در ایران

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در مراکز آموزش عالی ایران و روند رو به رشد موسسه‌های تحقیقاتی، پژوهش‌های اجتماعی در حوزه‌های کسب و کارها افزایش چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته‌اند. نگاهی به تعداد مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های انجام شده سال‌های اخیر در سازمان‌ها موید این نکته می باشد.
آسیب‌شناسی روش‌شناسی پژوهش‌های انجام شده کمک خواهد کرد تا نتایج این پژوهش‌ها بهبود یابد و کمک به حل مشکلات اجتماع نماید . یکی از لایه‌های پیاز پژوهش استراتژی‌های تحقیق در رویکرد‌های کمی و کیفی و آمیخته و چند روشی می باشد. استراتژی‌های پژوهش کمی شامل پیمایش، آزمایش آزمایشگاهی و آزمایش میدانی، مطالعات همبستگی و ... و استراتژی‌های پژوهش کیفی شامل روایتی، پدیدار‌شناسی، قوم‌نگاری، نظریه داده بنیاد، مطالعات موردی و... و استراتژی‌های پژوهش ترکیبی شامل متوالی، همزمان و تبدیلی می‌باشد. 

عنوان مقاله [English]

Pathology of research strategies in business and marketing research in Iran

نویسنده [English]

  • Mohsen Nazari
Associate Prof., Faculty of Management,, University of Tehran, Tehran, Iran.