شناسایی پیشایندها و پیامدهای شکل‌گیری بازار خاکستری برای محصولات لوازم خانگی برند سامسونگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: شکل‌گیری بازارهای خاکستری، به ارزش برند شرکت‌های بین‌المللی در بازارهای میزبان آسیب می‌رساند. این پژوهش در قالب پژوهش مسئله‌محور، به شناسایی پیشایندها و پیامدهای شکل‌گیری بازار خاکستری برای محصولات شرکت سامسونگ پرداخته است.
روش: این پژوهش رویکرد نظریه داده‌بنیاد را در پیش گرفته است. نمونه‎ پژوهش از بین مدیران شرکت سام سرویس و اساتید دانشگاهی و به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه، داده‌ها در سه سطح باز، محوری و گزینشی کدگذاری شدند. در نهایت، نتایج بر اساس مدل اشتراوس و کوربین در پنج دسته شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند.
یافته‌ها: در دسته شرایط علّی، دو عامل نوسان‌های اقتصادی و خلأ نظارتی در مبادی کشور؛ در دسته پدیده محوری، عامل شکل‌گیری بازار خاکستری؛ در دسته شرایط زمینه، قوانین و مقررات و همچنین فرهنگ مصرف‌کننده و در دسته شرایط مداخله‌گر نیز، توانمندی واسطه‌های مجاز و آگاهی مصرف‌کننده قرار گرفتند. راهبردها، شامل استراتژی‌های تولید سفارشی و انفعالی بود و در نهایت، در دسته پیامدها، دو عامل عملکرد فروش و ارزش برند شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: پس از شناسایی پیشایندها و پیامدهای شکل‌گیری بازار خاکستری، پیشنهادی مبنی بر مشارکت نظری و استفاده از نظریه‌های درگیرسازی مشتریان برای ایجاد وفاداری در کاربران و تقویت انگیزه آنها برای خرید در بازارهای خاکستری ارائه شد. پیش‌بینی می‌شود که این مشارکت نظری، به بهبود پژوهش‌های آینده در این زمینه منجر شود. در نهایت، برای مدیران شرکت سام سرویس، نماینده رسمی سامسونگ نیز پیشنهادهای عملی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Antecedences and Consequences of Developing a Gray Market for Samsung Brand Home Appliance Products in Iran

نویسندگان [English]

  • Farank Salehi 1
  • Nader Gharibnavaz 2
1 PhD Candidate, Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective
Gray markets refer to those markets where multinational brands are distributed throughout the local markets of a country through unofficial sources of brand activity. Consequently, companies that are responsible for distribution of multinational brands in the host country will face difficulties. Given that consumers tend to gray markets to buy the original brand at lower prices during economic fluctuations in particular countries, it is impossible to eliminate gray markets, (Dasu et al., 2012). On the other hand, the lack of appropriate management of such markets and the passive approach of multinational companies toward such markets undermine the value of those international brands in the host countries and undervalue branding efforts. In our country, gray markets also exist and have significant economic consequences. The home appliance market is one of the most critical existing gray markets in Iran, which has emerged due to a lack of screening and extensive activities in the illegal distribution of home appliance brands. Samsung home appliance company is regarded as one of the international companies that has suffered accordingly. Gray markets that do not provide adequate support and following services for consumers have caused problems for the Samsung brand. This problem-oriented study on the gray market for Samsung home appliance products intends to address why such gray markets have emerged despite various marketing activities by Samsung Company. This study aims at identifying antecedents and consequences of the existence of gray markets for Samsung products.
 
Methodology
The present empirical study is developmental in terms of purpose and qualitative in terms of data collection. This research has been conducted according to the grounded theory. The research sample includes a group of managers working at Sam Service Company and university professors who were selected by purposeful sampling. The data were collected through interviews and then coded in three levels of open, axial, and selective coding. Eventually, the results were coded into five categories of causal, contextual, and intervening conditions, as well as strategies and consequences based on Strauss and Corbin model.
 
Findings
Causal conditions include economic fluctuations and lack of screening in the country's entrance refers to the critical phenomenon of emergence of gray market. Contextual conditions entail rules and regulations and also consumers’ culture. Intervening conditions include empowerment of legal intermediaries and consumers’ awareness. Strategies encompass customized and passive production strategies. And finally outcomes include sales performance and brand value. The research findings indicated that there were not adequate necessary advertisement to persuade buyers from intermediaries and sales agents; besides, Samsung company has focused its advertisement on their products instead of official distributors. Therefore, it is very important to reconsider and invest in advertising and communication to inform customers about the significance of buying from official suppliers. Focusing on creating a consumer culture corresponding to service quality and reducing the risk of product problems can also strengthen consumer culture and reduce consumer risk-taking to buy from gray markets. In terms of laws, there are not adequate restrictive laws leading to the formation of the gray market in the field of home appliances, and in particular Samsung brand.
 
Conclusion
The results of this study showed that it is necessary to address the specific economic conditions of the host market, the extent of distributing channels and supply of products of the main company, creating a culture of buying from official channels, familiarizing customers with follow-up service, and establishing systems to engage customers accordingly. In terms of theoretical participation, findings of this study can be considered in the application of necessary theories related to customer engagement for international companies. The lack of constant communication between Sam Service Company and its customers has established a sense of Service Company for customers rather than a company that is the official provider of products. It leads to the image that customers should only refer to the company when there is a problem and they need repair services. Therefore, it is related to the natural dissatisfaction caused by product problems or service failure. However, in case of creating customer engagement systems, a continuous and coherent relationship is established with the parent company and the official representative can increases the brand value. It also results in incentives such as loyalty discounts, customer club points, and etc. during future purchases. It causes customers to disregard gray markets and turn to official markets, and also leads to constant communication with customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gray market
  • Brand value
  • Distribution channel
  • Informal market
  • Home appliances
  • Samsung
انصاری، منوچهر؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ ناصحی‌فر، وحید؛ پورحسینی، صدف (1399)، مدل تجاری‌سازی ایده فروش الکترونیک با به‎کارگیری نظریه داده‎بنیاد. مدیریت بازرگانی، 12 (2)، 335-356.
بعیدی مفردنیا، علی؛ منوریان، عباس؛ رهبر، فرهاد؛ پورعزت، علی اصغر (1397). طراحی مدل نوین خط مشی گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با استفاده از نظریه داده بنیاد. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 (1)، 23-56.
حکیمیان، حمید؛ صبحیه، محمدحسین؛ اقدسی، محمد؛ شامی زنجانی، مهدی (1397). توسعه و مدل نظری سازمان‌های یادگیرنده پروژه محور: رویکرد نظریه داده‌بنیاد، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8(1)، 67- 87.
خلفی، امیر؛ خواجه ئیان، داتیس؛ بدیع‌زاده، علی (1398). کارآفرینی رسانه‌ای با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرم‎های اجتماعی. مطالعات رسانه‌ای، 14(1)، 59-69.
خواجه ئیان، داتیس؛ امیدی، افشین؛ نوروزی، اسماعیل (1398). درگیرسازی مخاطب در رسانه‌ها: ارائه چارچوبی مفهومی. فصلنامه رسانه، 30(3)، 47-69.
خورشیدی، غلامحسین؛ حاجی پور، بهمن؛ جعفرزاده کناری، مهدی (1398). طراحی و تبیین مدل رفتار مصرف‌کنندگان کالاهای تقلبی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 6(2)، 297-332.
دلبری محمد؛ نیکجو، فاطمه (1394). اثربازارهای خاکستری بر تضعیف نام تجاری. کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، 1-18.
دلبری، محمد (1394). تبیین نقش بازارهای خاکستری در تضعیف نام تجاری شرکت‌ها. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران واحد پردیس فارابی.
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ جبارزاده کرباسی، بهرام؛ جنگی‌پور افشار، پریا (1396). بررسی اثر ابعاد ترفیعات فروش و اثرات بین فردی بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9(8)، 107-135.
رستگار، عباسعلی؛ شهریاری، مهری (1397). از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید با ارزش خرید ادراک‎شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان). مدیریت بازرگانی، 10(3)، 643-658.
محمدی منفرد، امیر؛ افتخار جهرمی (1397). حمایت حقوقی از نقض مالکیت صنعتی در تقابل با بازارهای خاکستری. فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 35 (11)، 8-16.
مهرنوش، مینا؛ طهماسبی آقبلاغی، داریوش (1396). اثر ارزش ویژه برند و سرمایه اجتماعی بر تصویر برند (مورد مطالعه: برند خودروی سمند). مدیریت بازرگانی، 9(4)، 905-925.
نظری، محسن؛ عابدی، ابوالفضل؛ خراسانی طرقی، حامد (1393). عوامل تعیین‎کننده قصد خرید برندهای تقلبی لوکس (مطالعه موردی: شهر تهران). مدیریت برند، 1(2)، 61-84.
 
References
Ahmadi, R., Iravani, F., & Mamani, H. (2015). Coping with gray markets: The impact of market conditions and product characteristics. Production and Operations Management, 24(5), 762-777.
Ahmadi, R., Iravani, F., & Mamani, H. (2017). Supply chain coordination in the presence of gray markets and strategic consumers. Production and operations management, 26(2), 252-272.
Altug, M. S. (2017). The dynamics of domestic gray markets and its impact on supply chains. Production and Operations Management, 26(3), 525-541.
Ansari, M., Roshandel Arbatani, T., Nasehifar, V., & Pourhosseini, S. (2020). Commercialization Model of the Electronic Sales Using the Grounded Theory.Journal of Business Management, 12(2), 335- 356. (in Persian)
Antia, K. D., Bergen, M., & Dutta, S. (2004). Competing with gray markets. MIT Sloan Management Review, 46(1), 63.
Baeidinia, A., Monavarian, A., Rahbar, F., Pourezzat, A. (2018). Developing a Modern Policy Model of Cross-Border ‎Trade Surveillance Using Grounded Theory. Innovation an creativity in human sciences, 8(1), 23-56. (in Persian)
Berman, B., & Dong, M. (2016). Gray markets: past, present, and future. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 26(1), 95-111.
Buil, I., De Chernatony, L., & Martínez, E. (2013). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation. Journal of business research, 66(1), 115-122.
Cao, Q., & Zhang, J. (2020). Gray market's product quality in the circular economy era. International Journal of Production Research, 58(1), 308-331.
Crass, D., Czarnitzki, D., & Toole, A. A. (2019). The dynamic relationship between investments in brand equity and firm profitability: Evidence using trademark registrations. International Journal of the Economics of Business, 26(1), 157-176.
Dasu, S., Ahmadi, R., & Carr, S. M. (2012). Gray markets, a product of demand uncertainty and excess inventory. Production and Operations Management, 21(6), 1102-1113.
Dehdashti Shahrokh, Z., Jabarzadeh Karbasi, B., Jangi Poor Afshar, P. (2017). Investigating the Effect of Sales Promotions and Interpersonal Dimensions on the Gray Market Goods Purchase Intentions. Journal of Business Administration Researches, 9(18), 107-135. doi: 10.29252/bar.9.18.107 (in Persian)
Delbari, M. (2015). Explaining the role of gray markets in weakening the brand of companies. M.Sc. Thesis, University of Tehran, Farabi Campus Branch. (in Persian)
Delbari, M., Nikjoo, F. (2015) The Effect of Gray Markets on Brand Undermining. National Marketing Research Conference, 1-18. (in Persian)
Hakimian, H., Aghdasi, M.H, Shami Zanjani, M. (2018). Developing a theoretical model for project-based learning organizations, a grounded theory. Human resource management, 8(1), 67-87. (in Persian)
Hu, M., Pavlin, J. M., & Shi, M. (2013). When gray markets have silver linings: all-unit discounts, gray markets, and channel management. Manufacturing & Service Operations Management, 15(2), 250-262.
Keller, K. L., Parameswaran, M. G., & Jacob, I. (2011). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Pearson Education India.
Khajeheian, D., Omidi, A., Norouzi, E. (2020). Audience Engagement in media: a theoretical framework. Resaneh, 30(3), 47-69. (in Persian)
Khalafi, A., Khajeheian, D., Badizadeh, A. Media entrepreneurship with audience engagement in social media platforms. Media studies, 14(1), 59-69. (in Persian)
Khorshidi, G., Hajipoor, B., Jafarzadeh Kenari, M. (2019). Designing a model for behavior of fake products’ customers. Customer Behavior Studies, 6(2), 297-332. (in Persian)
Kim, J. E., Cho, H. J., & Johnson, K. K. (2009). Influence of moral affect, judgment, and intensity on decision making concerning counterfeit, gray-market, and imitation products. Clothing and Textiles Research Journal, 27(3), 211-226.
Leone, R. P., Rao, V. R., Keller, K. L., Luo, A. M., McAlister, L., & Srivastava, R. (2006). Linking brand equity to customer equity. Journal of service research, 9(2), 125-138.
Liao, C. H., & Hsieh, I. Y. (2013). Determinants of consumer’s willingness to purchase gray-market smartphones. Journal of business ethics, 114(3), 409-424.
Liu, W., Chang, L. Y., & Lin, J. R. (2012). Consumer lifestyle matters: Evidence from gray markets in China. Journal of Service Science and Management, 5(02), 196.
Matsui, K. (2014). Gray-market trade with product information service in global supply chains. International Journal of Production Economics, 147, 351-361.
Mehrnosh, M., Tahmasbi  Aghblaghi, D. (2018). The Effect of Brand Equity and Social Capital on Brand Image (A Study of Samand Automobile Brand). Journal of Business Management, 9(4), 905-925. doi: 10.22059/jibm.2017.239991.2721 (in Persian)
Mendelsohn, F. A., & Stanton, A. H. (2010). Combating gray market goods in an economic downturn with the Lanham Act. Computer and Internet Lawyer, 27(8), 6-13.
Mohammadi Monfared, A., Iftikhar Jahromi, G. (2018). Legal protection against industrial property infringement versus gray markets. Quarterly Journal of Private and Criminal Law Research, 14 (1), 11-32. (in Persian)
Myers, M. B. (1999). Incidents of gray market activity among US exporters: Occurrences, characteristics, and consequences. Journal of International Business Studies, 30(1), 105-126.
Nazari, M., Abedi, A., Khorasani Taraghi, H. (2014). Effecting factors of intention to purchasing luxury brands (case study of Tehran). Brand Management, 1(2), 61-84. (in Persian)
Raggio, R. D., & Leone, R. P. (2007). The theoretical separation of brand equity and brand value: Managerial implications for strategic planning. Journal of Brand Management, 14(5), 380-395.
Raggio, R. D., & Leone, R. P. (2009). Chasing brand value: Fully leveraging brand equity to maximise brand value. Journal of Brand Management, 16(4), 248-263.
Rastgar, A., Shahriari, M. (2018). From Shopping Centers’ Image to Purchase Intention with Perceived Value, Customer Satisfaction and Customer Preference (Case Study: Shopping Centers in Semnan). Journal of Business Management, 10(3), 643-658. doi: 10.22059/jibm.2018.246532.2839 (in Persian)
Shao, J., Krishnan, H., & McCormick, S. T. (2016). Gray markets and supply chain incentives. Production and Operations Management, 25(11), 1807-1819.
Srivastava, A., & Mateen, A. (2020). Supply chain contracts in the presence of gray markets. Decision Sciences, 51(1), 110-147.
Stohr, G. (2012). Discounted ‘gray market’goods draw top US court review. Bloomberg Business Week.
Su, X., & Mukhopadhyay, S. K. (2012). Controlling power retailer's gray activities through contract design. Production and Operations Management, 21(1), 145-160.
Wang, Y., Lin, J., & Choi, T. M. (2020). Gray market and counterfeiting in supply chains: A review of the operations literature and implications to luxury industries. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 133, 101823.
Xiao, Y., Palekar, U., & Liu, Y. (2011). Shades of gray—the impact of gray markets on authorized distribution channels. Quantitative Marketing and Economics, 9(2), 155.
Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the academy of marketing science, 28(2), 195-211.
Zhang, J. (2016). The benefits of consumer rebates: A strategy for gray market deterrence. European Journal of Operational Research, 251(2), 509-521.
Zhang, Z., & Feng, J. (2017). Price of identical product with gray market sales: An analytical model and empirical analysis. Information Systems Research, 28(2), 397-412.