نویسنده = قاسم رمضانپور نرگسی
ارزیابی پیش برندگی سیاست‌های کلان و خرد توسعه کارآفرینی کشور

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 133-148

سیدمحمد مقیمی؛ غلامرضا طالقانی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری


تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق

دوره 2، شماره 2، مهر 1389

طهمورث حسنقلی‌پور؛ محمود متوسلی؛ شاپور محمدی؛ فرشید حسینی