تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه‎ی موردی صنعت برق

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این‎رو سازمان‌های دولتی‌ و غیرانتفاعی متعددی در ایران با استفاده از انواع برنامه‌های تشویق صادرات اقدام به حمایت از فعالیت‎های صادراتی شرکت‎ها می‌کنند. هدف این برنامه‎ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت‎ها یا تحریک آن‎ها برای شروع و ادامه فعالیت‎های صادراتی است. به‎منظور بررسی تأثیر این برنامه‌های حمایتی بر عملکرد صادراتی شرکت‎ها یک پژوهش پیمایشی و علّی در محدوده صنعت برق ایران انجام شده است. به این منظور پس از طراحی مدل مفهومی اقدام به گردآوری داده‎های میدانی از 260 شرکت فعال در زنجیره تأمین صنعت برق و عضو سندیکای صنعت برق ایران با استفاده از پرسشنامه شده است. نتایج تحلیل این داده‎ها نشان می‌دهد که آگاهی و استفاده از برنامه‌های تشویق صادرات در ایران به‎طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما به‎طور غیرمسقیم و از طریق تأثیرگذاری بر استراتژی صادراتی شرکت‎ها بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنا‌دار دارد. بر اساس این نتایج توصیه‌ها و پیشنهادهایی برای افزایش اثربخشی برنامه‌های تشویق صادرات ارایه شده است که می‌توان مورد استفاده سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Export Promotion Programs on Firm’s Export Performance: The case of Iranian electric industry

نویسندگان [English]

  • Tahmoores Hasangolipoor
  • Mahmood Motavaseli
  • Shahpoor Mohamadi
  • Farshid Hosseini Tooli
چکیده [English]

Exports have direct effects on Iran’s economic growth; therefore, a variety of state and private owned institutes promote Iranian companies’ export activities via export promotion programs (EPPs). The main goal of these programs is to improve the export performance of Iranian companies and to motivate export activities of those companies. To explore the effects of export promotion programs on export performance and activities of firms a filed study in Iranian electric industry with a sample of 260 firms was initiated. According to results of this study, awareness and use of EPPs has no direct impact on export performance of firms; however, these programs can improve export performance via mediating impacts of marketing strategy. According to the findings of EPPs some policy implication to improve the effectiveness presented based on the results of study in the end of paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global communication
  • Global competence
  • Global Governance
  • Policymakers' behavior.
  • Trade policymaking