نویسنده = علی اکبر فرهنگی
تعداد مقالات: 3
1. نظریه داده بنیاد کلاسیک؛ شرح مراحل تولید نظریه مرکز ثقلی هویت برند توریسم سلامت ایران

دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 145-162

علی اکبر فرهنگی؛ مهدی کروبی؛ فراز صادق وزیری


3. پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید

دوره 1، شماره 1، 1387

علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ امیر خانلری