نویسنده = محمد دوستار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش تعدیل‌کنندگی بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت مشتری و عملکرد واحدهای خدماتی

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 919-943

سیده صدف وشکائی نژاد؛ مصطفی ابراهیم‌پور؛ محمد دوستار


3. نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های موادغذایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 687-708

رضا اسماعیل پور؛ محمد دوستار؛ شیما سلطانی