نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی

دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 295-314

10.22059/jibm.2015.55551

مهرداد استیری؛ علی دیواندری؛ سید رضا سیدجوادین؛ سید حمید خداداد حسینی


بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 103-120

10.22059/jibm.2012.28570

محمدعلی عبدالوند؛ افسانه زمانی‎ مقدم؛ نسترن دهقانی سامانی


بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی کانال‌های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کنندگان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-18

10.22059/jibm.2012.28610

محمد باشکوه اجیرلو؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ عادل آذر