نویسنده = محمد تابان
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی بازاریابی آموزش عالی در ایران؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 415-438

علی یاسینی؛ محمد عباسی نیکو؛ محمد تابان؛ یاسان اله پوراشرف


2. توسعۀ الگوی راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بانکداری (مطالعۀ موردی: بانک های خصوصی ایلام)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 601-622

ناهید علی زاده؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان


3. بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات بازاریابی شرکت‎های متوسط و بزرگ صنایع غذایی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 35-56

امیرحسین امیرخانی؛ مهدیه امانی؛ محمد تاب؛ عطا ا... ارجمندی