نویسنده = علی داوری
شناسایی ابعاد مدل تاب‌آوری فردی بنیانگذاران استارت‌آپ‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22059/jibm.2022.342100.4361

وحید یوسفیان آرانی؛ مرجان فیاضی؛ فرشته امین؛ علی داوری