کلیدواژه‌ها = ارزش ویژة برند
تعداد مقالات: 7
2. بررسی رابطۀ بین ارزش ویژۀ مشتری و عملکرد گروه هتل‌های بین‌المللی پارسیان

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 761-782

هاشم آقازاده؛ امیر خانلری؛ هاله اکبرپور


3. بررسی تاثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژۀ برند (مورد مطالعه: برند لوازم خانگی سامسونگ)

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 643-662

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ فرج اله رحیمی؛ الهه اسداللهی دهکردی


4. توسعۀ مدلی برای سنجش تأثیر مسئولیت اجتماعی و هویت سازمانی بر ارزش ویژۀ برند شرکت (مورد مطالعه: شرکت صنعتی پارس‌خزر)

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 621-642

محمدرضا خسروی؛ نرگس دل افروز؛ کامبیز شاهرودی؛ بهنام رضایی یوسفی


5. بررسی عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژۀ برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت (مطالعۀ موردی: اپراتور های تلفن همراه)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 755-772

محمد رضا حمیدی زاده؛ محمد حسین بلاغی اینالو؛ مهدی عطایی


6. ارائة مدلی جهت تبیین ارزش ویژۀ برند مقاصد گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 845-866

محمد غفاری؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی