کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی اکتشافی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل موفقیت بانک بیمه در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 867-887

10.22059/jibm.2014.50738

مسعود کیماسی؛ سعید شیرکوند؛ علی گلرخ


2. اندازه‌گیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده ‌از سیستم فازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

محمد رضا مهرگان؛ حسین صفری؛ عزت اله اصغری‌زاده