کلیدواژه‌ها = خرید اینترنتی
شناسایی ابعاد و پیامدهای تجربه دیجتال مشتری به روش پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22059/jibm.2023.361030.4603

فاطمه اصلاحی؛ سید محمد رضا میراحمدی؛ مجتبی آقاجانی


شناسایی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی و اولویت‌بندی آن‎ها با استفاده از ANP فازی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 19-54

لعیا الفت؛ فرزانه خسروانی؛ رضا جلالی