بررسی تأثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند در محصولات با درگیری کم و زیاد

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء (س)

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

با شدید شدن رقابت در بازارهای امروزه، حفظ سهم بازار به مسئله بسیار مهمی برای شرکت‌ها تبدیل شده است. در این راستا، بازاریابان تلاش می کنند با زنده نگه داشتن برندها، موقعیت آن‌ها در بازار را حفظ کنند. از آنجا که ایجاد و خلق یک برند جدید بسیار پر هزینه و زمان بر است و شانس موفقیت محدودی هم دارد، بازاریابان تلاش می‌کنند با اجرای استراتژی تعمیم برند (استفاده از برند معتبر یک محصول از یک رده کالا برای محصولی جدید در رده دیگر به منظور بهره برداری از اعتبار برند قبلی در محصول جدید) به اهداف خود نائل آیند. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل درگیری خرید بر پذیرش تعمیم برند است و در آن عکس‌العمل مصرف کنندگان نسبت به هشت محصول جدید فرضی که از هشت برند واقعی و جا افتاده در بازار استفاده کرده‌اند (چهار محصول با درگیری زیاد و چهار محصول با درگیری کم) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج این تحقیق که توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع‎آوری داده‌های آن از پرسشنامه استفاده شده است، از جمله نشان می‌دهند: 1. مصرف‎کنندگان متغیرهای مربوط به درگیری خرید (تجربه قبلی، علاقه، خطر پذیری، موقعیت، قیمت و نمایاندن اجتماعی) را، در هر دو حالت با درگیری زیاد و کم، از محصول با برند اصلی به محصول فرضی در رده جدید انتقال می‌دهند و 2. کیفیت ادراک شده از محصول دارای برند اصلی تنها در شرایط درگیری کم به محصول فرضی در رده جدید منتقل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Impacts of Purchase Involvement on Acceptance of Brand Extensions in High and Low Products

نویسندگان [English]

  • Mirahmad Amirshahi 1
  • Mahmood Shirazi 2
  • Samaneh parsa 3
چکیده [English]

With increasing competition in today’s markets, the vital point for companies is to maintain their market shares. Therefore, marketers try to vitalize the companies’ brands, in order to maintain their position in market. Whereas, creation a new brand is very costly and time consuming and its chance of success is limited, nowadays, more than ever, marketers are trying to achieve their goals through brand extension strategy. But, the point which is usually ignored in most researches in this field is that the researchers have not focused on differentiation between different products in analysis of brand extension acceptance. In this descriptive survey, the data has been collected by a self-administrated questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire was ascertained with the help of content validity and Cronbach's Alpha respectively. Sampling method of this study was proportional stratified sampling. 420 questionnaires have been randomly distributed among those people present in the chain stores in Tehran and all of them were collected. Finally, 391 questionnaires were suitable to be used for statistic analysis. Research findings indicate, among others, that:
*Consumers transfer purchase involvement factors (“previous experience”, “interest”, risk acceptance”, “situation”, “price”, and “social visibility”) from a product with parent brand to the product in a new category with extended brand, in both high and low involvement situation; *Perceived quality is transferred from a product with parent brand to a product in a new category with extended brand, only in low involvement situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand extension
  • Perceived Quality
  • Purchase Involvement