طراحی و توسعۀ یک سیستم خبره فازی مبتنی بر قانون برای ارزیابی اعتباری مشتریان شرکت‎های تجاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش البرز)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبائی، ، ایران

2 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی ، ایران

چکیده

امروزه ارزیابی اعتباری مشتریان به یکی از چالش‌های مهم تصمیم­گیری مدیران تبدیل شده است، به‎خصوص که شمار کلاهبرداری‌ها افزایش یافته و مطالبات معوق شرکت‌های تجاری روبه‎فزونی است. تصمیم­گیری در مورد مشتریان و اعتبار آنها از یک سو متکی بر قضاوت خبرگان بوده و از سوی دیگر، اطلاعات مشتریان اغلب به‎صورت غیرقطعی، مبهم و غیرقابل دسترس هستند. خبرگان با تکیه بر شواهد، مدارک، اطلاعات کیفی و تجربه‎های خود، اغلب با استفاده از واژه‌های کلامی اقدام به توصیف مشتریان کرده و در مورد آنها به قضاوت می‌پردازند. در این پژوهش با به‎کارگیری مزایای منطق فازی و سیستم‎های خبره، یک سیستم خبره فازی برای حل مسئله مطرح شده، ارائه شده است که با بهره‎گیری از روش استنتاج ممدانی و فازی‎سازی ورودی‎ها و فازی‎زدایی خروجی‎ها، درنهایت رتبۀ اعتباری مشتری را تعیین می‎کند. در آخر، سیستم مورد نظر در شرکت پخش البرز طراحی و پیاده‎سازی شده است، به‎گونه‎ای که نتایج دقت 25/91درصدی سیستم در رتبه­بندی اعتباری مشتریان را نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Development of a Fuzzy Rule-Based Expert System for Customers Credit Scoring of Business Company: Case Study Alborz Distribution Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Barzdeh 1
  • Mohammad Taghavi Fard 2
1 M.Sc. Information Technology Management, University of Allameh Tabataba'I, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. of Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the customer's credit assessment is one of most important challenges for managers in decision making. Especially in the current situation which the number scam has increased and outstanding claims of Business Company is increasing. On the other hand decision making about customers and their credit is based on expert judgment and also the customer Information is often uncertain, ambiguous and inaccessible. So Experts based on evidence, documentation, quality information and their experiences, often with linguistic variables describe their customers and judge about them. In this research, with using the advantages of fuzzy logic and expert systems, a fuzzy expert system for solving this problem has been presented which utilizing Mamdani Inference method for inference. Finally, the system was designed and implemented in Alborz Distribution Company, and it showed 91.25 percent accuracy of the system in the customer's credit rating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit scoring
  • Expert system
  • Fuzzy theory
  • Mamdani Method
  • Linguistic Variable