تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی‌بر مشتری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: محصولات لپ‌تاپ شرکت Dell)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی عرصه نوظهوری است که در آن، مصرف‌کنندگان تجارب و ارزیابی‌های خود از برندها و محصولات مختلف مانند لپ‌تاپ را از طریق کانال‌های ارتباطی آنلاین به اشتراک می‌گذارند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه‌ی آماری، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی هستند. برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی و دردسترس استفاده شد و تعداد چهارصد پرسشنامه توزیع شد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر قصد خرید از طریق ارزش ویژه برند مبتنی‌بر مشتری بود. با بررسی مبانی نظری و یافته‌های پژوهش‌های قبلی، مدل مفهومی پژوهش و فرضیه‌های آن ارائه شد. یافته‌ها نشان داد، تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش ویژه برند؛ ابعاد ارزش ویژه برند به جز بُعد آگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی از طریق ارزش ویژه برند بر قصد خرید اثر می‌گذارد. در پایان برمبنای یافته‌ها، پیشنهادهای پژوهش ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Electronic Word of Mouth (e-WOM) on Consumer’s Purchase Intention through Customer Based Brand Equity (CBBE) (The Case: Dell Laptop)

نویسندگان [English]

  • Hossein Jalilian 1
  • Ebrahimi Ebrahimi 2
  • Omid Mahmoudian 3
1 MSc in Marketing Management, University of Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Marketing Management, University of Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran
3 MSc in Business Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Electronic Word of Mouth (E-WOM) is a new emergent arena in which, consumers share their experiences and reviews on various brands and products such as Laptop with each other, through online communication channels. This is a practical and survey research. Research’s statistical society is the students of Allameh Tabatabaei University. Statistical sample is selected by relative categorized and available sampling, also 400 questionnaires were distributed. Since the aim of research is to investigate the effect of E-WOM on customer-based brand equity (CBBE) and purchase intention; theoretical framework and findings of previous studies are discussed and then conceptual model and hypothesizes are provided. Research findings indicate that E-WOM affects brand equity aspects; brand equity aspects (except brand awareness) affect purchase intention; and E-WOM affects purchase intention through brand equity. Finally, research propositions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic word of mouth
  • brand equity
  • Online Review
  • Interpersonal Influence
  • cyberspace